Energy boost met ‘Lachend leiderschap’

Lachend leiderschapstheater

Donderdag 6 april hebben we met behulp van het improvisatietheater ‘Lachend Leiderschap’ nieuwe mogelijke vormen van samenwerken en leidinggeven blootgelegd tijdens een energieke bijeenkomst van het Pedagogisch PACT.

Interprofessionele samenwerking

Het Pedagogische PACT project spant zich vanuit het Kinderopvangfonds in om Kinderopvang, Jeugdzorg en Primair onderwijs voor kinderen van 0-6 jaar optimaal te laten samenwerken. Het samenwerken krijgt in vele plaatsen in Nederland vorm via Integrale Kind Centra, waar basisscholen, kinderopvang en jeugdzorg in één gebouw samenwerken. Deze nieuwe ‘interprofessionle’ vormen van samenwerking vragen om een extra inspanning van de leidinggevenden van zowel de kinderopvang als de scholen.

Improvisatietheater Lachend Leiderschap

Beter Koersen is door PACT gevraagd mee te denken en adviseren over deze nieuwe samenwerkingsvormen tijdens een landelijke bijeenkomst afgelopen april.  Qua werkvorm kwam de keuze uit bij ‘Lachend Leiderschap’ door improvisatietheater. Een werkvorm waarbij praktijksituaties op ludieke, maar treffende wijze weergegeven worden. En met resultaat! Met de kernwoorden: ‘Doen’, ‘Lef’, ‘Verbinden’ en ‘Shining eyes’ gingen de groepen aan de slag. De bijeenkomst kreeg de energie en effectiviteit die het nodig had. Het gaf PACT en de medewerkers genoeg handvatten om er van hieruit verder in de praktijk mee aan de slag te gaan.

 

Lees meer over een workshop ‘Lachend leiderschap’ door Improvisatietheater