Maakbedrijven MKB: van Jobber naar Toegevoegde waarde

Workshop Ondernemen en vakmanschap

Voor de maakindustrie is de positie in de bedrijfskolom een hele belangrijke maat voor continuïteit en succes. Bedrijven, hoog in de bedrijfskolom, zijn een droom van menig politicus en beleidsmaker. De maakindustrie moet innoveren en vernieuwen om onze economie een impuls te geven.

Expertise Maakindustrie

Echter, bedrijven die in grote series en in ons eigen land eigen eindproducten maken zijn maar beperkt aanwezig. Met hun hoge plaats in de bedrijfskolom zijn deze schaarse bedrijven continu bezig met off-shoring of anderszins slimmer (buitenregionaal) uitbesteden van hun productie(onderdelen).

De meeste maakbedrijven hebben de omvang waarmee ze in het mkb vallen en toeleveren aan derden. De expertise van dit soort bedrijven (‘jobbers’) ligt vaak op het proces (flexibel, snel, maatwerk, lokaal aanwezig). Het product wordt door de opdrachtgever gespecificeerd. Voorbeeld is een deelnemer van MKB Winstpunt die met las- en constructiewerk op klantspecificatie hekwerken maakt voor woningbouw verenigingen.

Omhoogkruipen bedrijfskolom

Voor deze bedrijven ligt de uitdaging er vooral in om omhoog te kruipen in de bedrijfskolom en extra toegevoegde waarde te leveren. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van eigen producten, het uitmuntend maken van hun proces of de dienstverlening uit te breiden met extra service tot één totaalpakket.

Daarvoor zijn er nieuwe competenties nodig die niet in de reguliere bedrijfsvoering aanwezig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan marketing, acquisitie, LEAN management, grensoverschrijdend denken, flexibilisering van de arbeid, projectmanagement etc.

Ontwikkelen competenties

Vernieuwing bij dit soort bedrijven is vooral gericht op het ontwikkelen en inzetten van dit soort competenties. En daarnaast het versterken van de concurrentiepositie door de bundeling van krachten met andere bedrijven.

Voor de Directeur Groot Aandeelhouders (DGA) betekent dit een belangrijke mindshift: terwijl hij zucht en steunt ‘dat hij toch eens een eigen product zou willen’ zit hij eigenlijk klem in zijn eigen competentiefuik waardoor het juiste gesprek met zijn opdrachtgevers over kansen en extra toegevoegde waarde domweg niet gevoerd wordt. De start van vernieuwing binnen de maakindustrie begint bij de DGA!

Mee discussiëren over deze ontwikkelingen? Vinden we leuk, mail ons!