Nieuwe ploegleden: Hessielle en Guido

HessiëlleKerkhoof_GuidoBoosten

Even voorstellen

Vrijdag 8 mei 2020

Leuk vrijdagmiddagnieuwtje! We hebben er weer twee nieuwe ploegleden bij: Hessielle Kerkhoff en Guido Boosten. Beiden zijn o.a. opgeleid bij House of Coherence, een gedachtengoed van waaruit Beter Koersen veel werkt. Ze stellen zij zich hier alvast kort aan je voor!

Hessiëlle Kerkhoff:

“Aandacht is één van de meest waardevolle geschenken. Ik gun iedereen die zich wil (door) ontwikkelen of de balans op wil maken als leider mijn aandacht. In mijn jarenlange ervaring als leidinggevende ontwikkelde ik mijn visie op de inzet van signatuur. Door te werken vanuit jouw signatuur kun je een ongekende positieve impact hebben. Ik draag, met plezier, elke dag bij aan het laten stromen van talent van anderen.
-Hessiëlle Kerhof. Coaching | project-management | verandermanagement | innovatie | communicatie | anders denken

Guido Boosten

“Organisatieontwikkelingsvraagstukken interesseren mij zeer en ik gebruik het coherentie-gedachtegoed om lange termijn resultaten te borgen en symptoombestrijding te voorkomen. Zonder draagvlak voor een innovatie of koerswijziging geen succesvolle implementatie. Het zijn tenslotte de medewerkers die echt het verschil maken. Het motto van Nelson Mandela ‘it always seems impossible until it’s done’ past mij”.
-Guido Boosten. Gangmaker voor resultaatgerichte groei | verandering | innovatie

Binnenkort stellen zij zich hier nog iets uitgebreider aan je voor!