Tweede Winterclass zelfsturende teams

Winterclass Zelfsturende teams

Kennis opdoen en ervaringen uitwisselen rondom zelfsturing

Ben jij een leergierige (sr.) manager, teamcoach, procesbegeleider, adviseur of HR business partner? En heb jij een rol in de ontwikkeling van teams naar (meer) zelfsturing? Dan is de Winterclass ‘Begeleiding Zelfsturende Teams’ zeker iets voor jou!

Mensgerichte zelfsturingsprincipes

Veel organisaties maken de omslag naar een vorm van zelfsturing. Een manier van werken, waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie komen te liggen. Ook verschuift de focus van individuele prestaties naar teamwerk.

Concepten, die gebaseerd zijn op zelfsturingsprincipes zijn:

  • High Performance Organisaties
  • Holacratieën
  • Lerende Organisaties
  • Agile Organisaties
  • Zelfsturende Organisaties

Deze concepten zijn allemaal organisatievormen, waarbij de focus ligt op mensgericht werken. Het resultaat is doorgaans een versterking van de klantfocus, de bedrijfsresultaten én het werkgeluk.

Leren van en met elkaar

Het concept ‘Zelfsturende Teams’ is redelijk complex en heeft veel lagen. Daar komt bij dat de weg ernaartoe erg contextgevoelig is. Er bestaat niet zoiets als een vast stappenplan, dat succes garandeert. Voor iedere organisatie is het zoeken, experimenteren en leren. Een dergelijk veranderproces begeleiden of doormaken is daarom geen ‘koud kunstje’. Het helpt als je op de hoogte bent van de nieuwste inzichten en kunt klankborden met gelijkgestemden.

Uitkomsten recent MBA onderzoek

Afgelopen jaar heeft Beter Koersen ploeglid Alice Onderstal onderzoek gedaan naar het begeleiden van Zelfsturende Teams. Dit heeft geleid tot boeiende inzichten en een praktisch verandermodel, dat handvatten biedt aan facilitators. Tijdens de Winterclass
doet Alice een aantal interessante ontdekkingen uit de doeken.

Winterclass

Op woensdagmiddag 31 januari organiseert Beter Koersen een innoverende Winterclass. Samen met collega managers en begeleiders wordt de verdieping opgezocht rondom het thema ‘Zelfsturende Teams’. Op een interactieve manier worden onderzoeksresultaten gedeeld en ervaringen uitgewisseld. De insteek is Meet People, Learn More en Have Fun.

Wat levert het op?

Middels de Winterclass kun je jouw kennis rondom zelfsturende teams een krachtige impuls geven. In een positieve, stimulerende omgeving doe je kennis op uit (empirisch) onderzoek en wissel je ervaringen uit. Dit geeft nieuwe inzichten, ideeën en inspiratie.
Daarnaast kun je interessante sparringpartners en ervaringsdeskundigen ontmoeten. Na afloop heb je:

  • Meer inzichten ontwikkeld in deze populaire organische manier van denken en werken
  • Ervaringen uitgewisseld over dit onderwerp
  • Geleerd van anderen
  • Plezier gehad en je netwerk uitgebreid
  • Zelf ervaren wat zelfsturing met je kan doen in een ‘Action Learning Groepsopdracht’.

Praktische informatie