Positiviteit beweegt!

Klantcases

 
Met serious Play Mobil voeren we het gesprek over rollen in het projecttream

Project Follow Up in praktijk

In deze klantcasus kun je lezen over de aanpak van een Project Follow Up in praktijk. Vraag: willen jullie een Project Follow Up verzorgen? Onze opdrachtgever is een grote infra-beheerder die door het hele land meerdere grootschalige projecten ontwikkelt en uitvoert. Dit project beslaat heel Nederland en duurt meerdere jaren. Het projectteam werkt verspreid over…

door action learning leert het projectteam snel over gedragsvoorkeuren

Project Start Up in praktijk

In deze klantcasus kun je lezen over de aanpak van een Project Start Up in praktijk. Vraag: willen jullie een Project Start Up verzorgen? “Graag willen wij op een ontspannen wijze het project uitvoeren, met gedeeld eigenaarschap en in een goede relatie”. Onze opdrachtgever is een grote, gespecialiseerde aannemer die de opdracht heeft gekregen om…

Cultuur en gedrag Bekman

Hoe verander je cultuur en gedrag in organisaties?

Door Joep Firet Vijf lessen uit praktijkproject Bouwbedrijf Bekman Hoe vaak horen wij bij onze klanten de verzuchting: ‘We moeten in ons gedrag de klant meer centraal stellen’. Na talloze projecten wordt het steeds duidelijker: het echte, welgemeende klantgedrag ontstaat alleen van ‘binnenuit’ en is alleen in samenhang en vanuit visie te ontwikkelen. Aan de…

Wendbaarheid van een organisatie: Kinderopvang

Joep Firet & Alice Onderstal: “We zijn samen met de kinderopvangorganisatie aan de slag gegaan. De knipoog bij de project-titel is dat als de kinderen zich dagelijks ontwikkelen, de kinderopvang dat ook dient te doen.” De strategie is na de sessies doorvertaald naar een jaarplan voor 2020, met aandacht voor het thema zelfsturing en zelfstandig opererende teams en een coachende rol van de leidinggevende daarin.

Aan de slag met de Gepro strategie

Tijdens een aantal Gepro strategie sessies hebben we in een aantal dagdelen op een gestructureerde wijze en met veel energie gewerkt aan hun identiteit en aan hun strategische projecten. Een en ander hebben we gedaan aan de hand van het gedachtengoed van House of Coherence. In deze klantcase een korte uiteenzetting van de aanpak.

Coherence tour-d’horizon

Tijdens een aantal ploegmeetings van Beter Koersen houden we in een Broedsessie van 2 uur een tour-d’horizon van het aangemelde bedrijf. Bij de aanpak is het Coherence gedachtengoed leidend. De ondernemer krijgt in 2 uur een krachtig advies over de toekomst van zijn/haar bedrijf. Ook interesse in een tour-d’horizon? Meld je aan!

Groeiaanpak – Duurzame Inzetbaarheid (ESF)

De wereld om ons heen verandert en daarmee de vraag van de klant: “Wij willen mee blijven doen met de ‘nieuwe economie’. Maar hoe pakken we dat aan?” We ontwikkelden de afgelopen tijd een succesvol stappenplan: de GO Groeiaanpak! De aanpak is geschikt voor de ESF regeling voor Duurzame Inzetbaarheid.

Samensmelting teams

De samenwerking binnen een nieuwe afdeling moet verbeteren, de rolverdeling voor medewerkers moet opnieuw en helder worden neergezet. Concrete adviesvraag: we willen een versoepeling in samenwerking (en prestatie) binnen de nieuw gevormde afdeling, samengesteld uit drie oude teams. De communicatie tussen de teams verloopt nu erg stroef.

DOORBREKEN SYSTEEMGEDRAG

Er is eilandvorming en de communicatie binnen- en tussen de teams verloopt stroef. Om tot meer werkplezier en prestatieverbetering te komen richten we ons op het systeemgedrag binnen de groep van teammanagers. Hierdoor werd het bewustzijn over hun eigen teamgedrag vergroot. Hierbij maken we gebruik van het Operational Behaviour Management (OBM) van de ADRIBA-aanpak.

SAMENWERKING IN ALLIANTIE

Om samenwerking in alliantie succesvol te laten zijn is bewustzijn over de wijze waarop houding en gedrag invloed hebben op het vertrouwen, vooral in situaties van ongelijk gericht belang, heel belangrijk. In deze klantcase hebben we: 1. Procesafspraken gemaakt om een basis voor vlotte samenwerking te krijgen. 2. Afspraken gemaakt over de rolverdeling bij escalaties, waardoor de vertrouwensrelatie niet meer leidt onder belangentegenstelling.

ZELFSTURING BIJ TEAM VAN PROFESSIONALS

Binnen een bedrijf start een nieuw team van ca. 20 professionals, met een afgebakende dienstverlening en doelgroep. Met een omzetdoelstelling heeft de directie voor ogen dat deze professionals in grote mate zelfsturend kunnen zijn. Aan Beter Koersen is gevraagd om de start van dit team te begeleiden zodat de principes van zelfsturing het team een vliegende start geven.

PROCESGERICHT SAMENWERKEN

Met behulp van de aanpak Operational Behaviour Management (OBM) en (ADRIBA) heeft het team nieuw gedrag omtrent procesgericht samenwerken ontwikkeld. De prestatie (dat wordt uitgedrukt in het aantal locaties per jaar) van het team is verdubbeld.

×
Bert Koersem: lachend leiderschapstheater

Nieuwsbrief + kortingscode € 10,- Managementboek

Bert Koersem en het lachend leiderschap

Ook Positief Koersen met je organisatie? Laat je inspireren!

    ×

    Neem contact op