ZELFSTURING BIJ TEAM VAN PROFESSIONALS

Doelstelling

Binnen een bedrijf start een nieuw team van ca. 20 professionals, met een afgebakende dienstverlening en doelgroep. Met een omzetdoelstelling heeft de directie voor ogen dat deze professionals in grote mate zelfsturend kunnen zijn. Aan Beter Koersen is gevraagd om de start van dit team te begeleiden zodat de principes van zelfsturing het team een vliegende start geven.

Aanpak

Er zijn een aantal workshops gepland waarbij de teamontwikkeling centraal stond. Tijdens deze bijeenkomsten is zowel gewerkt aan de inhoudelijke kant van het samenspel, als aan de onderlinge relaties. Door de landelijke spreiding kenden de collega’s elkaar namelijk nog maar beperkt.
Omdat het zakelijk succes van dit team zeer sterk afhangt van het commerciële samenspel, is dit een belangrijke drager geweest binnen het programma. Met name het betrekken van klanten in het proces heeft de focus binnen het team een belangrijke prikkel gegeven.

Resultaat

Ontstaan van kaders waarbinnen ieder van de professionals zijn/haar ruimte kan nemen voor zelfsturing.
Het is helder welke rollen ieder vervult.
Er is direct op inhoud geschakeld, waardoor verdeling van accounts, kennis en actieplannen in het hier-en-nu hebben plaatsgevonden.
Er is groot bewustzijn binnen het team over zelfsturing.

Herkenbaar of een andere case? bekijk onze specialisatie Zelfsturing voor de mogelijkheden. of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.