Positiviteit beweegt!

Blogs

De Beter koersen blog. Over actuele visies, opinies, kennis en ervaringen over organisatieadvies, human resources en personeel & organisatie. Vanuit onze specialisaties beschrijven we cases en ontwikkelingen in ons vak. Scherp, humoristisch of treffend: deel jouw mening op onze visie!


 
Cultuur en gedrag Bekman

Hoe verander je cultuur en gedrag in organisaties?

Door Joep Firet Vijf lessen uit praktijkproject Bouwbedrijf Bekman Hoe vaak horen wij bij onze klanten de verzuchting: ‘We moeten in ons gedrag de klant meer centraal stellen’. Na talloze projecten wordt het steeds duidelijker: het echte, welgemeende klantgedrag ontstaat alleen van ‘binnenuit’ en is alleen in samenhang en vanuit visie te ontwikkelen. Aan de…

Kleine gewoontes - JB Fogg

Kleine gewoontes – Bj Fogg

Door Patrick Steggerda September 2021 Deze zomervakantie las ik het boek van BJ Fogg getiteld ‘Kleine gewoontes’. Eenvoudig, positief én leuk om te lezen én om te doen. Want met een ‘tiny-habits-coach’ van Stanford heb ik 5 dagen een klein programma gevolgd. Kijk maar eens naar de befaamde Ted Talk van Fogg:   Waarom vertel…

paralelle kwaal in organisaties

De parallelle kwaal in organisaties

Het kernproces van een bedrijf heeft vaak een grote invloed op het gedrag in de organisatie. Hoe de organisatie onderneemt, managet, hoe de medewerkers met elkaar omgaan. Overal komt de ‘parallelle kwaal’ terug. Het kenschetst de cultuur van de organisatie. Het kan daarom enorm leerzaam en verfrissend zijn als managers leren van andere managers die uit een andere branche komen.

Gedragskompas_Beter Koersen

Gedragverandering in drie ABC’s

Het Gedragsverandering in 3 ABC’s: Door betrokkene bewust te maken van het (on-)gewenste gedrag en het effect ervan in relatie tot iets dat er toe doet (een urgente veranderingsvraag, een kenmerkende verantwoordelijkheid, enz.), speel je in op de eerdergenoemde innerlijke factoren. Door A, B en C in begrijpelijke en concrete taal te bespreken, kan betrokkene regie nemen op de ontwikkeling van gewenst gedrag (of er voor zichzelf een andere consequentie aan verbinden).

Gedragskompas_Beter Koersen

Cultuur en Gedrag in organisaties veranderen

Uiteindelijk komt wat jij, je mensen en je klanten doen en gedaan krijgen neer op GEDRAG. Zo ook het leiderschap in je organisatie. Het is het GEDRAG van de leidinggevenden om GEDRAG van anderen te beïnvloeden richting de organisatiedoelen. Hoe kun je gedrag veranderen? Hoe kun je sturing geven aan gedrag in organisaties? Wij specialiseren ons in werkvormen die de hele organisatie bij het proces betrekken.

Online-Ondernemen-verbinden

THUISWERKEN? Werk online aan je skills!

Thuiswerken biedt je ook de kans om ONLINE te werken aan je MANAGER & ONDERNEMER skills. Bekijk onze 6 interactieve online workshops! Waarbij we werken met interactieve online tools zoals MURAL digitale workspace, Challenges gezondheid, Doorgeef-Vlogs, FUN games, Pauw van de week en Serious gaming. En jawel -offline op 1,5 meter- Wandelcoaching.

Geen (kort) lontje

Rituelen houden ons als samenleving bij elkaar, maar de overgang van het jaar 2020 naar 2021 was zonder vuurwerk. En dat was even wennen. Je zou kunnen zeggen dat we een gevoel van saamhorigheid ervaren door deze rituelen. Samen afscheid nemen van wat was en vooruitblikken op wat komen gaat. De basis om dat te kunnen doen is vertrouwen. Weten dat je na dit eerste moment met elkaar verder kunt. Dat je elkaar weer vindt in wat waardevol is. Het vraagt om leiderschap waarin er niet eens een lontje hoeft te zijn. Waarin je jezelf en de ander toestaat om ruimte te geven aan de eerste emotie die er is. En rituelen? Ja, laten we gaan experimenteren…!

gedragskompas-Beter Koersen

Gedragskompas

Willen jullie ook graag een bedrijf of organisatie zijn waar klanten graag terug komen? Dan is het belangrijk om afspraken te maken over het gedrag dat jullie laten zien aan klanten. Door samen afspraken te maken over (klant)gedrag kun je elkaar stimuleren en complimenteren, zodat het nog leuk wordt ook! Want dat maakt hét verschil! “Al is het product nog zo goed.. Het is gedrag dat ‘t ‘m doet”

Kernwaarden spel Beter Koersen

Doorleving kernwaarden

Welke kernwaarden kun je inzetten om jullie organisatie zich verder te laten onderscheiden in de (arbeids)markt? Welk gevoel laten jullie na contactmomenten achter bij klanten? Met een leuke, vele malen beproefde werkvorm, het Kernwaardenspel, halen we deze kernwaarden in één dagdeel boven tafel. Na deze workshop weet iedereen weer waar de organisatie voor gaat!

Nine box grid Beter Koersen

Nine Box Grid medewerkers monitor

De Nine-Grid-Box tool is een slimme tool om je belangrijkste klantwaarde – je medewerkers- te toetsen op productiviteit en talent. In één model worden alle individuele medewerkers geplaatst, zodat er een totaalbeeld ontstaat van de (toekomstige) waarde van personeel voor het bedrijf. Verschillen worden duidelijk en op basis hiervan kunnen met individuele medewerkers ontwikkelplannen worden gemaakt.

Business is Behavior

Workshop | Business = Behavior

Deze workshop Business=Behavior is speciaal bedoeld voor teams die hun eigen prestaties willen verbeteren. Het is echter ook zeer geschikt om deze workshop op MT- of DT-niveau uit te voeren, waardoor breed bewustzijn ontstaat rond het begrip ‘performance-management’.

teamontwikkeling

Feedback teams

Hoe zorg ik ervoor dat het in mijn team (of organisatie) normaal wordt om feedback te vragen en geven? En hoe kunnen we feedback gaan ervaren als een cadeautje en inzien dat het bijdraagt aan de onderlinge samenwerking en persoonlijke groei? Steeds meer teams zien de waarde van goede en frequente feedback. Bij deze teams verlopen leerprocessen vaak sneller en effectiever. En dat draagt in positieve zin weer bij aan de resultaten van het team èn de organisatie. Bekijk onze feedbacktraining en meld je aan!

Adriba - koerskaart Business is behavior

ADRIBA Gedragsanalyse

Adriba-aanpak: een concrete en tastbare methodiek die aantoonbaar werkplezier én prestaties kan verbeteren vanuit een gedragsontwikkelaanpak. Een analysemethode die onze adviseurs van Beter Koersen in hun workshops en trainingen gebruiken. Adriba staat voor het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysisis en valt onder de Organizational Behavior Management (OBM) gedragsontwikkel-aanpak. Al sinds maart 2012 is Beter Koersen één van de samenwerkingspartners van het instituut ADRIBA -VU Amsterdam.

DOORBREKEN SYSTEEMGEDRAG

Er is eilandvorming en de communicatie binnen- en tussen de teams verloopt stroef. Om tot meer werkplezier en prestatieverbetering te komen richten we ons op het systeemgedrag binnen de groep van teammanagers. Hierdoor werd het bewustzijn over hun eigen teamgedrag vergroot. Hierbij maken we gebruik van het Operational Behaviour Management (OBM) van de ADRIBA-aanpak.

SAMENWERKING IN ALLIANTIE

Om samenwerking in alliantie succesvol te laten zijn is bewustzijn over de wijze waarop houding en gedrag invloed hebben op het vertrouwen, vooral in situaties van ongelijk gericht belang, heel belangrijk. In deze klantcase hebben we: 1. Procesafspraken gemaakt om een basis voor vlotte samenwerking te krijgen. 2. Afspraken gemaakt over de rolverdeling bij escalaties, waardoor de vertrouwensrelatie niet meer leidt onder belangentegenstelling.

Adriba - koerskaart Business is behavior

Koerskaart Business = Behavior

Prestatie = resultaat x gedrag. Het gedrag van leidinggevenden en medewerkers dat tot betere prestatie leidt is stuurbaar. De aanpak en theorieën hierachter zijn geborgd door ADRIBA (onderdeel van de VU, www.adriba.vu.nl), waar Beter Koersen Certified Partner van is.

PROCESGERICHT SAMENWERKEN

Met behulp van de aanpak Operational Behaviour Management (OBM) en (ADRIBA) heeft het team nieuw gedrag omtrent procesgericht samenwerken ontwikkeld. De prestatie (dat wordt uitgedrukt in het aantal locaties per jaar) van het team is verdubbeld.

Beter organiseren

‘Help, ik MAG mijn baas!’

Maak kennis met ‘Sjoerd’: teammanager, sportief aangelegd, dol op fietsen én zijn collega’s. En zij óók op hem. Zoals het in elke samenwerking gaat hebben Sjoerd en z’n team uiteraard weleens discussies. Dat is gezond en werkt als een goede voedingsbodem. Uiteraard zijn onze ‘baas’ Sjoerd en zijn teamgenoot op de foto ‘modellen’ en dus…

×
Bert Koersem: lachend leiderschapstheater

Nieuwsbrief + kortingscode € 10,- Managementboek

Bert Koersem en het lachend leiderschap

Ook Positief Koersen met je organisatie? Laat je inspireren!

    ×

    Neem contact op