Positiviteit beweegt!

Strategiekaart en OGSM

Overzicht met de strategiekaart

Met de Strategiekaart (of strategy map) breng je eenduidig in kaart wàt de koers is van jouw bedrijf. Ook bepaal je wat de strategische thema’s zijn voor de komende drie jaar. Met aspecten zoals als missie, visie en strategie, maar ook met de minstens zo belangrijke aspecten Leiderschap en Gedrag.

Vastleggen met OGSM

De thema’s, acties en monitormomenten leggen we vast in de OGSM-poster; wat staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures, welke per jaar wordt bijgesteld. In een overzichtelijk schema worden de doelen, aanpak en meetwaarden van ieder strategisch thema vastgelegd. Daarmee is de aanpak voor ieder helder, worden resultaten gemeten en houden we elkaar scherp in het realiseren van de doelen!

Sociaal & zakelijk

Al is het plan nog zo goed, het is het gedrag wat het ‘m doet. Dus daarom bouwen we de strategiekaart op met een zakelijke kant en een sociale kant. Samen met zo veel mogelijk collega’s inventariseren we ook de strategische stappen die de aankomende drie jaar nodig zijn om de doelen te halen. Zo is voor iedereen duidelijk wààrom we bestaan, wàt we willen bereiken en hoè we dat gaan doen.

De strategiekaart & OGSM specialisten

Joep Firet

Joep Firet. Adviseur en eigenaar Beter Koersen. "Als ik het in een gesprek voor elkaar krijg dat andermans ogen gaan glimmen, dan weet ik dat er echt beweging gaat komen! Dan gaan wij samen koersen. Op weg naar vernieuwing."

Mail Joep
Patrick Steggerda

Patrick Steggerda. Adviseur en eigenaar Beter Koersen. "Ik geloof sterk in een aanpak waarbij we de medewerkers en de klanten vragen mee te doen. De crowd weet alles! Organisaties die er nu in slagen om medewerkers optimaal te ‘boeien en te binden’ zijn de winnaars van de toekomst!"

Mail Patrick
Stel een vraag

Zelf aan de slag

Met de Factsheet Groeiaanpak Beter Koersen (PDF)
Met het stappenplan van de Beter Koersen Groeiaanpak (GO!) helpen we organisaties deze keuzes te maken. Download hier de factsheet. De aanpak is geschikt voor de ESF regeling voor Duurzame Inzetbaarheid. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014–2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Meer weten? Neem contact op met onze specialisten Patrick of Joep!

Tools & Kennis