Alice Onderstal

Alice heeft een passie voor het vak veranderkunde. Als adviseur en gecertificeerd trainer helpt ze professionals, teams en organisaties om (gewenste) veranderingen waar te maken. De rode draad in de rol die ze vervult, is dat ze anderen helpt om hun eigen potentieel te ontdekken en in te zetten.

Harde en zachte kant

In haar aanpak past ze de inzichten en ervaringen toe, die ze in de afgelopen 14 jaar heeft opgedaan bij grote en middelgrote bedrijven in de zakelijke sector. Bij deze bedrijven heeft Alice bedrijfskundige èn veranderkundige expertise opgebouwd, waardoor ze zowel voor de ‘harde’ als ‘zachte’ kant interventies kan ontwerpen en faciliteren.

Diverse werkvormen- en rollen

Alice biedt haar hulp vanuit diverse rollen in uiteenlopende vormen aan. Ze is veranderkundige, procesadviseur en gecertificeerd trainer. Vanuit die rol ontwerpt en begeleidt ze verander- en leertrajecten; workshops en belevenisweekenden. De werkvormen die Alice inzet variëren van (serious) games, theater en creatieregie tot werkconferenties, action learning en brainstormtechnieken.

MBA onderzoek Zelfsturing

Vanuit Teamontwikkeling heeft Alice in 2017 haar MBA-onderzoek afgerond. Vanuit een veranderkundig perspectief deed Alice onderzoek naar het faciliteren van teams naar (meer) zelfsturing.

De trajecten en trainingen van Alice zijn interactief, energiek en praktijkgericht.
FUN, DIEPGANG en VERBINDING zijn de kernelementen.

“Ik zie het als mijn taak om een klimaat te creëren waarin ieders volle potentie tot bloei kan komen!”

Alice is gespecialiseerd in de thema’s:

Alice is in samenwerking met andere ploegleden van Beter Koersen o.a in te zetten voor: