Daniëlla Corijn

Mensen en organisaties laten schitteren

Daniëlla’s missie is zoveel mogelijk mensen en organisaties te laten schitteren! Mensen en organisaties in beweging brengen zodat de gewenste resultaten bereikt worden. Daniëlla brengt de harde en zachte kant van een organisatie beter met elkaar in verbinding. Zij gelooft in ontwikkeling van mensen als de sleutel tot succes in organisaties waarbij vooral energie wordt gecreëerd door het aanspreken van talenten en verder te bouwen op wat er goed gaat. Door mensen in hun kracht te zetten, de verbinding met zichzelf en de ander aan te gaan komt er veel energie vrij. Er ontstaat meer flow bij de mensen en in de organisatie.

Daniëlla vervult diverse rollen in verandertrajecten: als veranderkundige, procesadviseur, trainer en coach waarbij de vraag van de klant leidend is in de keuze van rollen en diverse interventietechnieken. De volgende kernwaarden zijn leidend voor haar manier van werken: vrijheid, enthousiast, betrokken, respectvol, gelijkwaardig, eerlijk, verrassend.

Motto: “Als je het kunt dromen, kun je het doen” (Walt Disney).

 

Daniëlla is gespecialiseerd in Vitaliteitsmanagement, Persoonlijk Leiderschap, Zelfsturende Teams, Teamontwikkeling en Business Coaching.

Ze is, samen met andere ploegleden, o.a. in te schakelen voor: