Guido Boosten

Guido helpt graag mensen en organisaties die zich in het licht van de veranderende tijdgeest blijvend willen ontwikkelen en daarbij belang hechten aan integraliteit, integriteit en impact. Hij doet dat vanuit een metaperspectief van waaruit je koers kunt zetten richting een duurzame toekomst. Voor jezelf, je medewerkers, je klanten, je aandeelhouders en de wereld als geheel.

Wat past bij je DNA?

Verandering is tegenwoordig een constante factor. Business-modellen en proposities gaan minder lang mee. Je wordt continu uitgedaagd door de markt. Hoe blijf je ‘on-top-of-your-game’? Kun je tijdig mee in veranderend klantengedrag? Is jouw onderneming en jouw ondernemerschap voldoende weerbaar, wendbaar en waardevol? Wanneer verandering gewenst of noodzakelijk is, ontstaat er vaak weerstand. Hoe zorg je voor draagvlak, leiderschap en resultaat? Wat past bij je DNA? Niet slechts voor de korte termijn, maar duurzaam, verankerd in de organisatie.

Dynamiek en energie

Hoe positioneer je je onderneming? Wat onderscheidt jouw proposities? Welke toegevoegde waarde creëer je voor je medewerkers, je klanten en je aandeelhouders? Bij dit soort vragen helpt Guido vanuit zijn brede & diverse ervaring heel graag. Altijd gericht op resultaat in 3 waardenstromen: financieel, voldoening en feedback. Voor blijvend resultaat.

‘Een in zichzelf versmolten eenheid levert geen dynamiek op, daardoor creëert het niets en wordt het niets bewust’.
Dus als je dynamiek en energie nodig hebt, een heuse ‘boost voor je business’, dan moet je Guido hebben!

Guido is gespecialiseerd in de thema’s:

 • Klantwaarde
  Echte klantwaarde kun je alleen bieden wanneer je expliciet heldere kernwaarden hebt en wanneer je zowel de rationele als de emotionele factoren in het aankoopproces van de klant begrijpt. Vooral die emotionele factoren moeten op elk sleutelmoment in het klantcontact voelbaar zijn. Pas als je organisatie en mensen daarvan doordrongen zijn, is jouw bedrijf klaar voor doelgerichte marketing en sales, én groei! Dan pas ben je in staat echt onderscheidende klantwaarde te (blijven) leveren.
 • Verdienmodel
  Tegenwoordig is verandering een constante. Zeker 1 op de 3 ondernemers denkt het verdienmodel aan te moeten passen om de komende 5 jaar te overleven. Businessmodellen en proposities gaan minder lang mee. Die continue verandering brengt ook onrust in organisaties. Dus de enige manier om met deze continue verandering om te gaan is door deze te omarmen. Voor die beweging en dynamiek ben je bij mij aan het juiste adres.
 • Bedrijfsscan
  ‘Ik help graag mensen en organisaties die zich in het licht van de veranderende tijdgeest blijvend willen ontwikkelen en daarbij belang hechten aan integraliteit, integriteit en impact. Dat doe ik vanuit een meta-perspectief van waaruit je koers kunt zetten richting een duurzame toekomst. Voor jezelf, je medewerkers, je klanten, je aandeelhouders en de wereld als geheel.’
 • Businesscoach
  Wanneer jij als ondernemer of jouw onderneming nieuwe energie & dynamiek nodig heeft, ben je bij mij aan het juiste adres! Als inspirerende en inlevende strateeg denk ik in kansen, ben ik creatief en ondernemend in het vinden van oplossingen. Maar wel vanuit jouw DNA, vanuit jouw kernwaarden, vanuit jouw ondernemerschap. Samen maken we van vraagtekens uitroeptekens!

Hij is, samen met andere ploegleden, o.a. in te schakelen voor:

• Het sparren over je organisatievraag
De workshop Missie en Visie challenge
De workshop Doorleving Kernwaarden met Coherence
De workshop Kies de juiste marktstrategie
De workshop Kracht van de klant
De innovatieve Business Versnellers
Specifieke Management Carrousels
De dialoogsessie: Werkgeluk werkt!

-Guido Boosten. Gangmaker voor resultaatgerichte groei | verandering | innovatie