Guido Boosten

Guido helpt graag mensen en organisaties die zich in het licht van de veranderende tijdgeest blijvend willen ontwikkelen en daarbij belang hechten aan integraliteit, integriteit en impact. Hij doet dat vanuit een metaperspectief van waaruit je koers kunt zetten richting een duurzame toekomst. Voor jezelf, je medewerkers, je klanten, je aandeelhouders en de wereld als geheel.

Wat past bij je DNA?

Verandering is tegenwoordig een constante factor. Business-modellen en proposities gaan minder lang mee. Je wordt continu uitgedaagd door de markt. Hoe blijf je ‘on-top-of-your-game’? Kun je tijdig mee in veranderend klantengedrag? Is jouw onderneming en jouw ondernemerschap voldoende weerbaar, wendbaar en waardevol? Wanneer verandering gewenst of noodzakelijk is, ontstaat er vaak weerstand. Hoe zorg je voor draagvlak, leiderschap en resultaat? Wat past bij je DNA? Niet slechts voor de korte termijn, maar duurzaam, verankerd in de organisatie.

Dynamiek en energie

Hoe positioneer je je onderneming? Wat onderscheidt jouw proposities? Welke toegevoegde waarde creëer je voor je medewerkers, je klanten en je aandeelhouders? Bij dit soort vragen helpt Guido vanuit zijn brede & diverse ervaring heel graag. Altijd gericht op resultaat in 3 waardenstromen: financieel, voldoening en feedback. Voor blijvend resultaat.

‘Een in zichzelf versmolten eenheid levert geen dynamiek op, daardoor creëert het niets en wordt het niets bewust’.
Dus als je dynamiek en energie nodig hebt, een heuse ‘boost voor je business’, dan moet je Guido hebben!

Guido is gespecialiseerd in de thema’s:

Klantwaarde & Verdienmodel
Bedrijfsscan
Strategiekaart & OGSM
Business coaching

Hij is, samen met andere ploegleden, o.a. in te schakelen voor:

• Het sparren over je organisatievraag
De workshop Missie en Visie challenge
De workshop Doorleving Kernwaarden met Coherence
De workshop Kies de juiste marktstrategie
De workshop Kracht van de klant
De innovatieve Business Versnellers
Specifieke Management Carrousels
De dialoogsessie: Happiness at work

-Guido Boosten. Gangmaker voor resultaatgerichte groei | verandering | innovatie