Guy van Wunnik

Van strategie tot procesoptimalisatie

Guy van Wunnik is een bedrijfskundige in hart en nieren. Hij helpt graag het MKB vooruit door goed de strategie en de bedrijfsvoering op elkaar af te stemmen. Guy gelooft dat effectiviteit en werkgeluk hand in hand gaan. Belangrijk vindt hij ook dat je als bedrijf nadenkt over de toekomst, waarom ben je over 5 jaar nog een waardevol bedrijf? Hoe ga je om met thema’s als duurzaamheid, circulariteit en Sustainable Development Goals?

Harde en zachte kant

In de optiek van Guy is een bedrijf één geheel. De missie, waarden, processen en producten moeten kloppen met elkaar. De harde kant moet in balans zijn met de zachte. Hier zal hij altijd alert op zijn wanneer hij je een stap verder helpt in je eigen ontwikkeling of die van je bedrijf.

Van strategie tot procesoptimalisatie

Echt bedrijfskundige uitdagingen zijn aan Guy goed besteed. Van strategie tot procesoptimalisatie, van bedrijfsvoering tot rapportage. Als je nadenkt over nieuw-organiseren of werken aan werkgeluk, kan hij je helpen cruciale stappen in de juiste richting te zetten. Ook als je nadenkt over je strategische richting en keuzes die je hierin moet of wilt maken, kan Guy je helpen door de goede vragen te stellen en het zetje in de juiste richting te geven.

Guy: “Ik geloof dat effectiviteit en werkgeluk hand in hand gaan”

Guy is gespecialiseerd in het thema: Werkgeluk.

Hij is, samen met andere ploegleden, o.a.  in te schakelen voor: