Jet Brokke

Stilstaan bij ont-wikkeling

Organisatie- en mensontwikkeling is het vak van Jet. Als (team)coach en trainer richt zij zich op communicatie, samenwerking en persoonlijke effectiviteit. Als mediator heeft zij heeft een enorme drive om mensen binnen organisaties uit vervelende situaties te helpen en is ze in staat om met een paar gesprekken ‘het schip vlot te trekken’.

In haar werk is zij enthousiast, energiek, creatief en kritisch op het leerproces van deelnemers. Proces- en resultaatgericht werken is voor haar vanzelfsprekend. Haar aanpak richt zich erop mensen invloed te laten uitoefenen op zichzelf en hun omgeving. Zij stemt haar methodiek af op personen en teams en maakt daarbij gebruik van o.a. Transactionele Analyse, Authentieke communicatie (M. Rosenberg), Systemisch werken en ActionLearing methodieken.

Jet: “Het stimuleren van reflectie, vrijmaken van kwaliteiten en overwinnen van obstakels; daar breng ik mens en organisatie verder mee.”

Jet is o.a. in te schakelen voor: