Patrick Steggerda

Patrick’s passie is het in beweging brengen van een organisatie door ondernemers en leiders inzichten te verschaffen hoe zij hun persoonlijke en teamtalenten nog effectiever kunnen maken. Als ‘gedragsontwikkelaar’ focust hij daarbij op de vraag ‘hoe ontwikkel ik het gewenste gedrag in mijn team of bedrijf!’

Hij gelooft sterk in een aanpak, waarbij we de medewerkers en de klanten vragen mee te doen. De crowd weet alles! Organisaties die er nu in slagen om medewerkers optimaal te ‘boeien en te binden’ zijn de winnaars van de toekomst!

Zijn relaties omschrijven het werken met Patrick als inspirerend, positief, energiek, humoristisch en to-the-point.

Uitspraak: ‘Ik zie de zon al schijnt die niet!’

Gedragsontwikkelaar

Patrick adviseert en coacht ondernemers en leiders, om samen de door hun gewenste beweging en innovatie te creëren. Mensen ervaren hem als een positieve aanjager van vernieuwing. Als mountainbike liefhebber benut hij graag de overeenkomsten die er zijn tussen koersen en gedragsontwikkeling, bijvoorbeeld in de MTB Leiderschap Expeditie.

Vragen die bij Patrick passen hebben betrekking op méér business, gedragsinnovatie, leiderschap en sales. In veel organisaties c.q. teams zijn de hiervoor benodigde kennis en energiebronnen al wel aanwezig, maar worden ze onvoldoende onderkend en benut. Of er is primair focus op wat beter moet in plaats van op de zaken die al wel goed gaan. Patrick focust op het sterker maken van de sterke kanten. Performance-verbetering draait om resultaat én gedrag!

De ‘zachte kant’ van een organisatie (gedrag, houding en mentaliteit van alle medewerkers) is voor klanten veruit de belangrijkste reden om te blijven en om ambassadeur te worden. Op het speelveld van zakendoen wordt de koers gewonnen (of verloren) op basis van de ervaren en beleefde ‘customer initimacy’. Of, in gewoon Nederlands: hoe kom ik over op klanten!


Patrick is gespecialiseerd in de thema’s:


Hij is, samen met andere ploegleden, o.a. in te schakelen voor:

Contact? Mail: patrick.steggerda@beterkoersen.nl of bel: 06-203 603 88 Patrick gerust!

Patrick is erkend coach (NOBCO) en heeft een St!R registratie.