Leerreis | Zelfsturende Teams

Zelfsturende Teams

Intervisie Teamcoaching en Zelfsturende teams

Ben jij een leergierige (sr.) Manager, Teamcoach, Procesbegeleider, HR Business Partner of Adviseur? En ben jij intern betrokken bij de ontwikkeling van zelfsturing, teamcoaching en zelfsturende teams? Wil jij meer leren over dit thema door te klankborden met gelijkgestemden over eigen ervaringen en actuele praktijkcases? Dan nodigen wij jou van harte uit om deel te nemen aan deze Leerreis!

Van teammanagement naar teamcoaching

Steeds meer organisaties kiezen voor een vorm van zelfsturing. Voorbeelden van concepten, waaraan zelfsturingsprincipes ten grondslag liggen zijn: High Performance Organisaties, Lerende Organisaties, Holacratieën en Agile Organisaties. Wat de omslag van teammanagement naar teamcoaching en dus naar Zelfsturende Teams complex maakt, is dat het niet los kan worden gezien van een paradigma-shift. Oftewel het vraagt aan alle betrokkenen om een nieuwe manier van zien, voelen, denken en handelen.

Leren en expirimenteren

Het proces naar meer zelfsturing binnen een team of organisatie is dan ook een uitdagende -maar niet onmogelijke-! opgave qua begeleiding. De diepe (vaak onbewuste) overtuigingen, ingesleten gewoontes en patronen maken dat je als team continu aan het leren en experimenteren bent. Met vallen en opstaan, kom je steeds een stapje verder. Benut je collectieve wijsheid door geregeld met elkaar de dialoog aan te gaan. Zo verdiep en versnel je het leerproces. Dit kun je intern in je eigen organisatie doen, maar natuurlijk ook extern met gelijkgestemden.

De Leerreis Zelfsturende Teams

Zelfsturing, zelforganisatie, taakvolwassen teams, high performance teams? Wat betekent het voor jouw organisatie, jouw team? Waar hebben we het eigenlijk precies over? Wat levert het op en hoe pak jij het aan? Hoe zie jij jouw rol en welke uitdagingen kom je tegen? Dit soort vragen willen we graag met je beantwoorden in de Leerreis ‘Zelfsturende Teams’. In een kleine, vertrouwde groep ga je werken en leren met andere deelnemers, die dit thema ook op de agenda hebben. We delen kennis en verhalen over verwachtingen, struikelblokken, lessons learned, paradoxen en succesfactoren. Dit doen we aan de hand van de nieuwste inzichten uit verschillende theorieën en ingebrachte praktijkcases.

Opzet programma

Het programma bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel. We starten zodra we een groep bij elkaar hebben en komen gemiddeld 1 x per 3 weken bij elkaar. De groepsgrootte is minimaal 7 en maximaal 12 deelnemers.

  • 1 dagdeel warming up en kennis opdoen over zelfsturing, onder andere via de nieuwste inzichten uit (empirisch) onderzoek.
  • 4 dagdelen aan de slag met vragen en casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers. Dit doen we aan de hand van uiteenlopende interactieve werkvormen.
  • 1 dagdeel kennis opdoen door thema’s uit te diepen, die in de groep leven.
  • 1 dagdeel afsluiting met presentatie leerproces en resultaat persoonlijke challenge.

Wat levert het je op

Middels deze Leerreis geef je jouw kennis en ervaring rondom zelfsturende teams een krachtige impuls. Je doet kennis op uit (empirisch) onderzoek. Daarnaast leer je van en met elkaar door aan de slag te gaan met actuele zelfsturingsvraagstukken. Dit geeft nieuwe inzichten, ideeën en inspiratie. Ook ontmoet je interessante sparringpartners in een positief, stimulerende omgeving.

Na afloop heb je:

  • Meer inzicht in deze organische manier van denken en werken
  • Geleerd van anderen door uitwisseling van ervaringen
  • Theoretische handvatten gekregen
  • Nieuwe perspectieven op je ingebrachte praktijkcase
  • Kennis gemaakt met (nieuwe) interactieve werkvormen
  • Plezier gehad en je netwerk uitgebreid

Door wie

Deze Leerreis wordt begeleid door Jet Brokke en Alice Onderstal van Beter Koersen.

Carlijn Holtrop

Carlijn begeleidt al 20 jaar mensen in organisaties die leiderschap, communicatieve vaardigheden en persoonlijk functioneren willen ontwikkelen. Voor henzelf, hun team of hun hele organisatie. Door haar ongedwongen, open houding en brede deskundigheid wint Carlijn snel het vertrouwen van de mensen waar ze mee werkt. Kwaliteit, integriteit en persoonlijke aandacht staan voor haar bovenaan.

Alice Onderstal is veranderkundige en trainer. In 2016 en 2017 heeft zij een masteronderzoek gedaan naar de ontwikkeling van teams naar (meer) zelfsturing. Het eindresultaat is een praktisch verandermodel voor facilitators. Dit model en het achterliggende literatuuronderzoek wordt uitvoerig beschreven in haar whitepaper.

De whitepaper kun je via de pagina gratis aanvragen!

Voor meer info over beide facilitators zie www.beterkoersen.nl/ploeg

Praktische informatie
Locatie: Nader te bepalen (afhankelijk van de herkomst merendeel deelnemers)
Tijdstip: de sessies zijn gepland in de middag van 13.30 – 17.30 uur.
Deelname bedrag: de investering bedraagt € 1.495,– excl. btw
Alle info bij elkaar: download de factsheet Leerreis Zelfsturende Teams

Aanmelden

Geïnteresseerd? Om je aan te melden kun je een mail sturen naar jet.brokke@beterkoersen.nl of alice.onderstal@beterkoersen.nl onder vermelding van ‘Aanmelding Leerreis’ of vul het formulier hieronder in!

Heb je nog vragen?

Dan kun je mailen of bellen naar Alice Onderstal (06 405 662 23).

Offerte Leerreis | Zelfsturende Teams

Geef hieronder je persoonlijke gegevens op

Naam *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Telefoonnummer *

e-mailadres *

Je bericht