Leerreis Zelfsturende Teams

Leerreis Zelfsturende Teams3

Leren en klankborden met collega’s uit andere organisaties over zelfsturing

Voor wie?
Ben jij een leergierige (sr.) Manager, Teamcoach, Procesbegeleider, HR Business Partner of Adviseur? En ben jij intern betrokken bij de ontwikkeling van teams naar (meer) zelfsturing? Wil jij meer leren over dit thema door te klankborden met gelijkgestemden over eigen ervaringen en actuele praktijkcases? Dan nodigen wij jou van harte uit om deel te nemen aan deze Leerreis!

Benutten collectieve wijsheid

Steeds meer organisaties kiezen voor een vorm van zelfsturing. Voorbeelden van concepten, waaraan zelfsturingsprincipes ten grondslag liggen zijn: High Performance Organisaties, Lerende Organisaties, Holacratieën en Agile Organisaties. Wat de omslag naar Zelfsturende Teams complex maakt, is dat het niet los kan worden gezien van een paradigma-shift. Oftewel het vraagt aan alle betrokkenen om een nieuwe manier van zien, voelen, denken en handelen. Zo’n verandering is lastig, omdat het samenhangt met diepe (vaak onbewuste) overtuigingen, ingesleten gewoontes en patronen. Een dergelijk veranderproces begeleiden is dan ook een uitdagende opgave!

(Meer) zelfsturend worden, betekent dat je met elkaar continu aan het leren en experimenteren bent. Met vallen en opstaan, kom je steeds een stapje verder. Door geregeld met elkaar de dialoog aan te gaan, benut je de collectieve wijsheid. Je verdiept en versnelt het leerproces. Dit kun je intern in je eigen organisatie doen, maar natuurlijk ook extern met gelijkgestemden.

De Leerreis Zelfsturende Teams

Zelfsturing, zelforganisatie, taakvolwassen teams, high performance teams, waar hebben we het eigenlijk over? Wat betekent het voor jouw organisatie, jouw team? Wat levert het op en hoe pak jij het aan? Hoe zie jij jouw rol en welke uitdagingen kom je tegen? Dit soort vragen willen we graag met je beantwoorden in de Leerreis ‘Zelfsturende Teams’. In een kleine, vertrouwde groep ga je werken en leren met andere deelnemers, die dit thema ook op de agenda hebben. We delen kennis en verhalen over verwachtingen, struikelblokken, lessons learned, paradoxen en succesfactoren. Dit doen we aan de hand van de nieuwste inzichten uit verschillende theorieën en ingebrachte praktijkcases.

Opzet programma

Het programma bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel. We starten op 15 mei 2018 en komen gemiddeld 1 x per 3 weken bij elkaar. De groepsgrootte is minimaal 7 en maximaal 12 deelnemers.

  • 1 dagdeel warming up en kennis opdoen over zelfsturing, onder andere via de nieuwste inzichten uit (empirisch) onderzoek.
  • 4 dagdelen aan de slag met vragen en casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers. Dit doen we aan de hand van uiteenlopende interactieve werkvormen.
  • 1 dagdeel kennis opdoen door thema’s uit te diepen, die in de groep leven.
  • 1 dagdeel afsluiting met presentatie leerproces en resultaat persoonlijke challenge.

Wat levert het je op

Middels deze Leerreis geef je jouw kennis en ervaring rondom zelfsturing een krachtige impuls. Je doet kennis op uit (empirisch) onderzoek. Daarnaast leer je van en met elkaar door aan de slag te gaan met actuele zelfsturingsvraagstukken. Dit geeft nieuwe inzichten, ideeën en inspiratie. Ook ontmoet je interessante sparringpartners in een positief, stimulerende omgeving.

Na afloop heb je:

  • Meer inzicht in deze organische manier van denken en werken
  • Geleerd van anderen door uitwisseling van ervaringen
  • Theoretische handvatten gekregen
  • Nieuwe perspectieven op je ingebrachte praktijkcase
  • Kennis gemaakt met (nieuwe) interactieve werkvormen
  • Plezier gehad en je netwerk uitgebreid

Door wie

Deze Leerreis wordt begeleid door Jet Brokke en Alice Onderstal van Beter Koersen.

Jet Brokke

is trainer, (team)coach en mediator. Zij is een ‘oude rot in het vak’. In de afgelopen jaren heeft zij verschillende organisaties en teams ondersteund naar meer zelfsturing. Jet heeft haar kennis op dit onderwerp verbreed door een Master Veranderkunde en betrokkenheid bij het onderzoek van collega Alice. Zij is medeontwikkelaar van het Teamambitiespel.

Alice Onderstal is veranderkundige en trainer. In 2016 en 2017 heeft zij een masteronderzoek gedaan naar de ontwikkeling van teams naar (meer) zelfsturing. Het eindresultaat is een praktisch verandermodel voor facilitators. Dit model en het achterliggende literatuuronderzoek wordt uitvoerig beschreven in haar whitepaper.

De whitepaper kun je via de pagina gratis aanvragen!

Voor meer info over beide facilitators zie www.beterkoersen.nl/ploeg

Praktische informatie
Locatie: Witte Villa, Utrechtseweg 316, 6862 BC OOSTERBEEK
Startbijeenkomst: di 15 mei 2018
Praktijkcases ronde 1: do 7 juni & do 28 juni
Thema bijeenkomst: do 6 september
Praktijkcases ronde 2: do 4 oktober & do 25 oktober
Afsluitbijeenkomst: 15 november
Tijdstip: de sessies zijn gepland in de middag van 13.30 – 17.30 uur.
Deelname bedrag: de investering bedraagt € 1.495,– excl. btw
Alle info bij elkaar: download de factsheet Leerreis Zelfsturende Teams

Aanmelden

Geïnteresseerd? Om je aan te melden kun je een mail sturen naar jet.brokke@beterkoersen.nl of alice.onderstal@beterkoersen.nl onder vermelding van ‘Aanmelding Leerreis’ of vul het formulier hieronder in!

Heb je nog vragen?

Dan kun je mailen of bellen naar Jet Brokke (06 283 481 99) of Alice Onderstal (06 405 662 23).

Offerte Leerreis Zelfsturende Teams

Geef hieronder je persoonlijke gegevens op

Naam *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Telefoonnummer *

e-mailadres *

Je bericht