WORKSHOP | Innovatief Koersen

Forth innvation methode

Innovate or snooze!

Innoveren is te leren, maar werkelijk innoveren met je organisatie vraagt meer dan een brainstorm op vrijdagmiddag. En hoe zorg je dat innovaties werkelijk op de markt komen en jouw organisatie een voorsprong in de markt neemt door innovatief te blijven? Nieuwe technologieën, disruptieve businessmodellen en maatschappelijke trends komen samen. Met grootse gevolgen, o.a.

>Levenscycli van diensten en producten worden korter en korter;
>Maar ook ondernemingen bestaan gemiddeld steeds korter;
>De omzet bestaat over 5 jaar voor een aanzienlijk deel uit producten die nu zelfs nog niet bestaan
>We gaan van lineaire naar exponentiële groei en de vraag is hoe we daarin in de lead blijven.
 
 

Transitiemanager Rotmans:

“Wij leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk!”

Innovatie organiseren

Innoveren wordt daarmee een steeds belangrijkere kernkwaliteit binnen organisaties. Meer nog dan verbeteren of veranderen. Maar hoe innoveren we nu echt succesvol? Wat zijn best practices in de aanpak van innovatieprojecten? Wat pakt beter uit: innoveren vanuit een idee of vanuit klantfricties? Hoe organiseer je innovatie? En vooral: hoe vergroten we de realisatiekans van een innovatieproject wezenlijk? Belangrijke vragen om bij stil te staan tijdens de workshop Innovatief Koersen!

Innovatief Koersen met VOORT (FORTH)

In de workshop Innovatief Koersen staan we stil bij de wereldwijd toegepaste VOORT (FORTH) innovatiemethode van Gijs van Wulfen. De VOORT aanpak is vertaald in de metafoor van een innovatie-expeditie. Met een team uit jouw
organisatie gaan we in 15 weken tijd op expeditie en bereiken we de nieuwe wereld! De VOORT methode is gebaseerd op drie uitgangspunten:

 • Een heldere, gestructureerde (bedrijfskundige), ‘design-thinking’-procesaanpak;
 • De klantbehoefte staat centraal;
 • We leveren drie tot vijf mini business cases voor implementatie bij de finish.

 

 

In de workshop Innovatie Koersen bespreken en verkennen we de vijf stappen van de VOORT aanpak:

KAART VOORT innovatiemethode

 1. Vertrekken: de juiste voorbereiding en doelstelling.
  We stellen een concrete innovatie-opdracht op, maken een goede planning en we vormen een enthousiast team uit de organisatie;
 2. Ontdekken: een open mind.
  Het team verkent kansrichtingen en ontdekt klantfricties;
 3. Ontwikkelen: concepten bedenken.
  In een uitgebreide brainstormsetting, worden honderden ideeën samengevoegd en tot minimaal twaalf concepten ontwikkeld. Deze concepten worden uitgewerkt voor eerste kwalitatieve testen bij de doelgroep;
 4. Reflecteren: direct naar de klant.
  Door direct bij de doelgroep te testen en te verbeteren kunnen we de beste concepten kiezen om verder uit te werken;
 5. Terugkeren: uitwerken in de taal van het management.
  De drie tot vijf beste concepten worden uitgewerkt tot één mini new business case.Tijdens de workshop Innovatief Koersen verkennen we samen of innoveren voor jullie bedrijf de beste strategie is, of dat een regulier vernieuwingsprogramma ook voldoet.

De volgende thema’s komen tijdens het traject aan bod:

 • Verschil tussen verbeteren, vernieuwen en innoveren;
 • De twee ‘sweetspots’ voor innovatie;
 • De context-analyse en de impact daarvan op de toekomst van je bedrijf;
 • Het innovator-dilemma;
 • Eerste verkenning van klantfricties.

Na afloop van deze workshop die een halve dag of een hele dag duurt heb je een helder begrip gekregen over wat innoveren precies is en welke kansen het voor je bedrijf oplevert. Maar misschien nog wel belangrijker: je ervaart of je er plezier aan beleeft en zin hebt om te gaan innoveren. Want misschien zijn dat wel de belangrijkste criteria voor een succesvolle innovatie!

Workshopleiders

 

De workshop wordt, afhankelijk van de grootte van de groep, gegeven door een of twee ploegleden:
Patrick Steggerda
en/of Joep Firet.

Interesse en aanmelden

Vul het onderstaande aanvraagformulier in of neem voor meer informatie contact met ons op!

Bekijk ook dit filmpje van de founder van VOORT, Gijs van Wulfen (www.forth-innovation.com)

Aanmelden WORKSHOP | Innovatief Koersen

Geef hieronder je persoonlijke gegevens op

  Naam *

  Adres *

  Postcode *

  Plaats *

  Telefoonnummer *

  E-mailadres *

  Kortingscode

  Je bericht