Positiviteit beweegt!

Zelfsturing & Teamcoaching

Communicatie met je zelfsturende team verbeteren

Je wilt de communicatie met of tussen teamleden onderling verbeteren. In deze tijdsgeest van zelfsturing en teamcoaching, zelfsturende teams, zelforganiserende teams, en regelteams noemen we de manager namelijk liever geen manager meer, maar hoogstens nog ‘teamcoach’.

4 Teamprofielen – Zelfsturing competentie

Hoe zelfstandig kan jouw team functioneren en ervaren teamleden de maximale autonomie die past bij het werk en waar iedereen zich gelukkig voelt? Herken je in een van de volgende teamprofielen en maak het begrip Zelfsturing concreet:

  1. Vakteam
  2. Regelteam
  3. Zelforganiserend team
  4. Zelfsturend team

De zelfsturing specialisten

Alice Onderstal

Alice Onderstal. Adviseur. "Ik zie het als mijn taak een klimaat te creëren waarin ieders volle potentie tot bloei kan komen." Vanuit een veranderkundig perspectief deed Alice onlangs een MBA onderzoek naar het faciliteren van teams naar (meer) zelfsturing.

Mail Alice
Marcel Pennings

Marcel Pennings. Adviseur. "Ik ga ervan uit dat er al wordt samengewerkt, bekijk wat daarin goed gaat en bouwt dat verder uit. Je kan leren van wat er niet goed gaat maar je kan veel meer leren van wat al goed gaat!"

Mail Marcel
Stel een vraag

Management goeroe Semler benoemt in dit inspirerende filmpje een aantal cruciale aspecten van het zelfsturingsparadigma.

Zelfsturing & teamcoaching in 4 smaken

Op de vraag of zelfsturing wel bij jouw organisatie past draaien we de vraag om: hoe zelfstandig kán het team functioneren? Hoe kunnen de teamleden samen de maximale autonomie ervaren die past bij het werk en waar iedereen zich gelukkig bij voelt? We ontwikkelden 4 teamprofielen. In welke herken jij je organisatie en ga je ermee aan de slag?!

1. Vakteam - zelfsturing

1. Vakteam

Alle ruimte voor het beoefenen van het vak

In een Vakteam zijn de professionals gericht op het beoefenen van het vak. Of het nu gaat om repeterend- of specialistisch werk, het uitoefenen van het vak vraagt van de teamleden vele vakinhoudelijke beslissingen waar alle ruimte voor is.

Vrijspelen neventaken

Vanuit de organisatie worden de teamleden zoveel mogelijk vrijgespeeld van neventaken. De optimale omstandigheden worden gecreëerd zodat ieder zich veilig voelt en zijn/haar werk kan doen. De Leiding en staf staan klaar om taken te verrichten die buiten het takenpakket van de teamleden vallen.

2. Regelteam

Samen de praktische zaken rond het team regelen

Binnen teams zijn er vele praktische zaken die afgestemd moeten worden. Bijvoorbeeld vervanging bij ziekte, opleiding of het vergaderschema. Zowel praktisch als qua draagvlak is het veel effectiever als de teamleden dit onderling afstemmen en regelen.

Dynamiek en communicatie

Door de gemeenschappelijke belangen die spelen bij het uitvoeren van de regeltaken komt er meer dynamiek in de onderlinge communicatie. Feedback komt op gang, al dan niet ondersteund door de leiding. De leiding blijft actief betrokken, voor het stellen van de kaders, om dilemma’s op te lossen of voor andere onverwachte situaties.

2. Regelteam - zelfsturing
3. Zelforganiserend team - zelfsturing

3. Zelforganiserend team

Verantwoordelijk voor doel en resultaat

De leiding verdwijnt naar de achtergrond bij het Zelforganiserend team.
Doelen en budget worden binnen het team samen vastgesteld en nagestreefd. Onverwachte zaken worden samen opgepakt.

Eigen winkeltje

Het team heeft haar eigen ‘winkeltje’, bestiert in het ‘hier-en-nu’ alles wat hiermee te maken heeft en voelt zich zakelijk verantwoordelijk. De leiding heeft vooral focus op de bredere organisatie context en ondersteunt team- en teamleden in hun functioneren en ontwikkeling. Ook in de onderlinge communicatie stelt ieder zich kwetsbaar en leerbereid op.

4. Zelfsturend team

Anticiperen op krimp en groei

De context van ieder team is aan verandering onderhevig. Dat geeft frictie, het werkpakket neemt toe- of af. Er komen nieuwe producten of diensten bij, of deze vallen juist weg.
In alle gevallen wordt er pijn gevoeld die niet met ‘zelf-organiseren’ op te lossen zijn.

Eigen toekomst

Teams die in staat zijn om hun eigen toekomst zeker te stellen, en pijnlijke (lees strategische) beslissingen durven te nemen zijn Zelfsturend. De bestuurlijke taak is in het team opgesloten. Dit betekent in de communicatie dat eigenbelang ondergeschikt is aan het teambelang en dat het uitoefenen van onplezierige rollen worden gerespecteerd.

4. Zelfsturende team - zelfsturing

Workshops

Alle workshops 7

Klantcases


Alice Onderstal

Op zoek naar meer achtergrond? Vraag de gratis whitepaper over Zelfsturende teams, geschreven door ploeglid Alice Onderstal aan.

Op de hoogte blijven, vragen of sparren?

 
 
>Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief
 

>Neem contact met ons op!