Zelfsturing & Teamcoaching

Communicatie met je team verbeteren

Je wilt de communicatie met of tussen teamleden onderling verbeteren. In deze tijdsgeest van zelfsturing, zelfsturende teams, zelforganiserende teams, en regelteams noemen we de manager namelijk liever geen manager meer, maar hoogstens nog ‘teamcoach’.

4 Teamprofielen – Zelfsturing

Hoe zelfstandig kan jouw team functioneren en ervaren teamleden de maximale autonomie die past bij het werk en waar iedereen zich gelukkig voelt? Herken je in een van de volgende teamprofielen en maak het begrip Zelfsturing concreet:

  1. Vakteam
  2. Regelteam
  3. Zelforganiserend team
  4. Zelfsturend team
Zelfsturing Teamcoaching

Zelfsturing in 4 smaken

Op de vraag of zelfsturing wel bij jouw organisatie past draaien we de vraag om: hoe zelfstandig kán het team functioneren? Hoe kunnen de teamleden samen de maximale autonomie ervaren die past bij het werk en waar iedereen zich gelukkig bij voelt? We ontwikkelden 4 teamprofielen. In welke herken jij je organisatie en ga je ermee aan de slag?!

1. Vakteam

Alle ruimte voor het beoefenen van het vak

In een Vakteam zijn de professionals gericht op het beoefenen van het vak. Of het nu gaat om repeterend- of specialistisch werk, het uitoefenen van het vak vraagt van de teamleden vele vakinhoudelijke beslissingen waar alle ruimte voor is.

Vrijspelen neventaken
Vanuit de organisatie worden de teamleden zoveel mogelijk vrijgespeeld van neventaken. De optimale omstandigheden worden gecreëerd zodat ieder zich veilig voelt en zijn/haar werk kan doen. De Leiding en staf staan klaar om taken te verrichten die buiten het takenpakket van de teamleden vallen.

Vakteam
regelteam

2. Regelteam

Samen de praktische zaken rond het team regelen

Binnen teams zijn er vele praktische zaken die afgestemd moeten worden. Bijvoorbeeld vervanging bij ziekte, opleiding of het vergaderschema. Zowel praktisch als qua draagvlak is het veel effectiever als de teamleden dit onderling afstemmen en regelen.

Dynamiek en communicatie
Door de gemeenschappelijke belangen die spelen bij het uitvoeren van de regeltaken komt er meer dynamiek in de onderlinge communicatie. Feedback komt op gang, al dan niet ondersteund door de leiding. De leiding blijft actief betrokken, voor het stellen van de kaders, om dilemma’s op te lossen of voor andere onverwachte situaties.

3. Zelforganiserend team

Verantwoordelijk voor doel en resultaat

De leiding verdwijnt naar de achtergrond bij het Zelforganiserend team.
Doelen en budget worden binnen het team samen vastgesteld en nagestreefd. Onverwachte zaken worden samen opgepakt.

Eigen winkeltje
Het team heeft haar eigen ‘winkeltje’, bestiert in het ‘hier-en-nu’ alles wat hiermee te maken heeft en voelt zich zakelijk verantwoordelijk. De leiding heeft vooral focus op de bredere organisatie context en ondersteunt team- en teamleden in hun functioneren en ontwikkeling. Ook in de onderlinge communicatie stelt ieder zich kwetsbaar en leerbereid op.

ZELFORGANISEREND TEAM
ZELFSTUREND TEAM

4. Zelfsturend team

Anticiperen op krimp en groei

De context van ieder team is aan verandering onderhevig. Dat geeft frictie, het werkpakket neemt toe- of af. Er komen nieuwe producten of diensten bij, of deze vallen juist weg.
In alle gevallen wordt er pijn gevoeld die niet met ‘zelf-organiseren’ op te lossen zijn.

Eigen toekomst
Teams die in staat zijn om hun eigen toekomst zeker te stellen, en pijnlijke (lees strategische) beslissingen durven te nemen zijn Zelfsturend. De bestuurlijke taak is in het team opgesloten. Dit betekent in de communicatie dat eigenbelang ondergeschikt is aan het teambelang en dat het uitoefenen van onplezierige rollen worden gerespecteerd.

Management goeroe Semler benoemt in dit inspirerende filmpje een aantal cruciale aspecten van het zelfsturingsparadigma.

Workshops – Zelfsturing

Wat voor team willen jullie eigenlijk zijn en wat past het beste bij jullie werk? Ontdek het samen met je team en spelenderwijs via deze workshops, want wat is nu mooier om in een spelvorm met elkaar in gesprek te komen over de samenwerking?!

Klantcase – Zelfsturing

In deze klantcase is aan Beter Koersen gevraagd om de start van dit team te begeleiden zodat de principes van zelfsturing het team een vliegende start geven:

6 Tools – Zelfsturing

Bekijk hieronder de 6 speelse én serieuze tools waarmee jullie via teamcoaching dé teamvorm ontdekken die het beste bij jullie past.

Blogs – Zelfsturing

Als de praktijk één ding bewijst, is dat werkgeluk en zelfsturing binnen organisaties hand in hand gaan. Werknemers, nee ménsen, worden steeds gevoeliger voor de bedrijfscultuur:

Ons nieuws – Zelfsturing

Ze is veranderkundige, organisatieadviseur en (innovatie)trainer: Alice Onderstal.Voor haar MBA onderzoek zocht ze een samenwerkingspartner totdat Beter Koersen op haar pad kwam. Wij zijn zeer blij Alice als recent ploeglid omdat wij nieuwe inzichten en kennis verwelkomen en graag co-creëren!

Workshops & Tools – Zelfsturing

Er is binnen Beter Koersen door diverse ploegleden onderzoek gedaan naar het onderwerp Zelfsturing. Daarnaast hebben we de feedback van klanten op onze workshops over Zelfsturing verzameld. De resultaten hebben we omgezet naar handzame tools waar teams concreet mee aan de slag kunnen. Bekijk hieronder de speelse én serieuze tools waarmee jullie via teamcoaching dé teamvorm ontdekken die het beste bij jullie past.

1. Het Team Ambitie Spel

Hoe mooi is het om via een spelvorm met elkaar in gesprek te gaan? Het Team Ambitie Spel blijkt een dankbare kapstok bij teamgesprekken over samenwerking en zelfsturing. Via het spel komen zaken als gedrag & communicatie en ambitie & positie aan bod. We staan stil bij teamsuccessen en scherpen verbeterpunten aan. Met als doel: betere teamsamenwerking met meer plezier!

In gesprek via het Team Ambitie Spel
teamcoaching_TeamAmbitieSpel

2. Powerful Teamwork

Een kleurentest, gaming en (rollen)spel. In deze interactieve training ga je terug naar de kern. Je maakt anders dan anders kennis met jezelf en je collega’s. Je leert door diverse brillen kijken en ontdekt elkaars voorkeuren en kwaliteiten. Met de nodige zelfspot en humor ga je ervaren hoe het is om te handelen vanuit verschillende stijlen. Spelenderwijs leer je hierdoor je eigen kracht kennen en die van je teamgenoten.

Spelen met Powerful Teamwork
Teamcoaching_Powerfull_Teamwork

3. Lachend leiderschapstheater

Bij lachend leiderschapstheater staan jullie met het team op een verrassende en energieke wijze stil bij de vaardigheden en wisselwerking van ‘leiders’ binnen het team. We verbeelden met een professioneel improvisatie theatergezelschap de anekdotes uit het stripboek ‘Bert Koersem en het Lachende Leiderschap’ en vermengen dat met de brokjes theorie.

Spiegelen met Lachend leiderschapstheater
Improvisatietheater_Leiderschap

4. Teamcoaching Insights Discovery

In jouw (management)team is ogenschijnlijk niets aan de hand. Toch voel je aan dat het niet helemaal lekker loopt. Er wordt meer óver elkaar gesproken dan mét elkaar. Tijd om dit op een goede manier aan te pakken. De effectiviteit van een team kan via een teamcoaching ‘Insights Discovery’ namelijk flink omhoog en daarmee linea recta het werkplezier!

Kleur bekennen met Insights Discovery
Teamprofielen_InsightsDiscovery_MarcelPennings

5. Leerreis Zelfsturende Teams

Ben jij intern betrokken bij de ontwikkeling van teamcoaching en (meer) zelfsturing? Wil jij meer leren over dit thema door te klankborden met gelijkgestemden over eigen ervaringen en actuele praktijkcases? Dan nodigen wij jou van harte uit om deel te nemen aan deze Leerreis Zelfsturende teams!

Klankborden over Zelfsturing
Zelfsturing_Leerreis-Zelfsturende-Teams

6. Teamwork op de Mountainbike

Beter presteren begint met zelfkennis. Tijdens de mountainebike sessies doe je die al fietsend op. Hoe fiets jij? Kies je van nature de koppositie? Stimuleer je anderen? Werk je samen om doelen te bereiken? Je ontdekt het allemaal tijdens de MTB sessies.

Fietsend naar betere samenwerking
Teamwork_Teamcoaching_MTB
Team Ambitie Spel

Anderen over het Team Ambitie Spel:

“Het team ambitie spel (TAS) bleek in de praktijk een goede manier om de dialoog in en over het zelfsturende en zelforganiserende team op te starten, de status quo vast te stellen en de ambitie te bepalen. De spelvorm, maakte dat het gesprek voldoende inhoud had én luchtig was. Serious fun dus, om het te spelen. De voorgedrukte kaarten, met begrijpelijke teksten, maken het spel laagdrempelig en speelbaar voor iedereen. Door de drie spelrondes hou je focus. Helemaal mooi is het als je met concrete acties af kan sluiten.” 
Jorien Tilstra, verandermanager

>Lees meer over Het Team Ambitie Spel

Leiderschapsreis MTB

Anderen over het de MTB Leiderschapsreis:

“Na 5 dagen MTB Leiderschapsreis ben ik thuisgekomen met veel nieuwe inzichten en positieve energie om zaken echt aan te pakken! Om in de termen van Beter Koersen te blijven: ‘een dikke kudo’ (Het geven van ‘kudos’, afkomstig uit het Grieks, aan een ander wordt gedaan om deze te waarderen).”
Joost Gremmen, accountmanger De Goudse Verzekeringen 

>Lees meer over de MTB Leiderschapsreis

Insights Discovery

Anderen over het Teamcoaching Insights Discovery:

“Doordat we elkaar beter begrijpen werken we veel beter samen en hebben we ook nog eens meer plezier.”
Teamleider die de workshop Insights Discovery heeft gevolgd.

>Lees meer over Teamcoaching Insights Discovery

Teamcoaching_Leerreis_ZelfsturendeTeams

Anderen over de Workshop Zelfsturende teams:

“We hebben voor onze organisatie van 40 personen een dag laten begeleiden door Alice en Jet van Beter Koersen. We ontwikkelen ons naar een zelfsturende organisatie en hadden behoefte om met elkaar stil te staan bij veel facetten die bij zelfsturing komen kijken. Vooraf werden afgevaardigden betrokken bij de voorbereiding. Wij zijn uitermate tevreden over de dag; teambuilding, action learning rondom zelfsturing en het vaststellen van de ontwikkeldoelen zijn op energieke en afwisselende wijze aan bod geweest. Het was top georganiseerd!”
Alexander Fraikin, Centiv

>Blik mee terug op de Winterclass Zelfsturende teams!

Alice Onderstal

Op zoek naar meer achtergrond? Vraag de actuele gratis whitepaper over Zelfsturende teams, geschreven door ploeglid Alice Onderstal aan.

 

Op de hoogte blijven, vragen of sparren?

 
 
>Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief
 

>Neem contact met ons op!
Ploegleden Beter Koersen