Waar ben je naar op zoek?
Zoeken
Business Coaching Gedragskompas

Samen gas geven

Ondernemers willen graag nieuw gedrag in hun bedrijf.  Het lukt vaak niet en wij hebben inmiddels wel in de gaten waarom gedrag in organisaties zo langzaam verandert!

‘Ik druk alsmaar op het gaspedaal maar het voelt alsof mijn medewerkers op de koppeling drukken’

Hoe vaak horen wij managers en ondernemers niet verzuchten dat ze bij hun medewerkers graag meer initiatief en eigenaarschap zien. ‘Het komt allemaal op mij neer’ en ‘ik wil wel meer áán de zaak werken maar het komt er niet van’. Zo raakt het 1000-dagen doel buiten beeld en blijft alles wat het was.

Ander gedrag in organisaties vraagt ander leiderschap

De meeste medewerkers -en zeker bij het MKB- willen heel graag hun beste beentje voorzetten. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat gedrag in organisaties heel goed te sturen is, mits het gewenste gedrag met elkaar zo precies mogelijk is benoemd en ze een positieve feedback krijgen als ze dit vertonen.

De paradox bij gedrag veranderen in organisaties

‘Eerst kon het enorm knetteren maar nu is er meer rust en richting’ is een citaat van een ondernemer in de ICT, met 15 medewerkers na een traject met ons. De grootste verandering? Een nieuwe koers, een betere visie of een andere overlegstructuur? Niets van dat alles… hij heeft zijn eigen gedrag aangepast! En dat vroeg voor hem een grote sprong in bewustzijn waarmee hij voor zichzelf de zgn. gedragsparadox doorbroken heeft.

Het personeel moet veranderen in gedrag, ik niet!

Namelijk, om de medewerker nieuw gedrag aan te leren, moet de ondernemer zelf ook nieuw gedrag aanleren. En niet in de zin van voorbeeldgedrag. Dat werkt heus wel in beperkte mate, maar de echte meters worden gemaakt door nieuw gedrag van de ondernemer, waarmee hij/zij bewust stuurt op het gedrag van zijn/haar medewerkers.

Sociaal, direct en positief belonen

Dat nieuwe gedrag van de ondernemer, waarmee deze stuurt op het gedrag van de medewerkers, bestaat grotendeels uit een duidelijke afstemming wat er aan nieuw gedrag gewenst is en alsmaar positieve feedback naar de medewerker als dit vertoond wordt. En dan graag zo snel mogelijk, op een wijze die de medewerker ook echt waardeert. Het is wetenschappelijk bewezen dat dit werkt!

De gemiddelde ondernemer moet ook nieuw gedrag leren

En daar hebben we de paradox te pakken. Want de meeste ondernemers in het MKB hebben een rood gedragsprofiel dat gericht is op beslissen en presteren. Dat is absoluut lovenswaardig maar helpt niet altijd bij het gedrag zoals hierboven beschreven.

Doorbreek de paradox

Een van onze uitgangspunten is: ‘Het bedrijf groeit zoveel als het blikveld van de ondernemer’. Dus als de ondernemer met het 1000-dagendoel wil groeien in omvang of kwaliteit, dan zal hij/zij ook stil moeten staan bij diens eigen gedrag

Bewuster communiceren wat gewenst is aan gedrag, observeren wat er goed gaat en continu, individueel hieraan aandacht geven. Een soort interne business coach. En dat is niet waar de meeste ondernemers aan dachten toe ze ‘voor zichzelf’ begonnen. Maar wel meteen een mooie les hoe het voor medewerkers voelt om te veranderen!

Herkenbaar? Neem contact met Joep Firet op om jouw ondernemersparadox te doorbreken!

Meld je aan voor de Koersflits!
Verzend