Waar ben je naar op zoek?
Zoeken

Zo werken wij!

Spoor 1
Verkenning
We starten met een gezamenlijke diagnose waarin we de accenten voor het verdere traject vaststellen. Wat leeft er bij jullie als het gaat om de toekomst?
Spoor 2
Identiteit
We staan stil bij de 'Levenslijn' van jullie organisatie. Wat is er al bekend over jullie visie & missie. Wat willen we graag opnieuw tegen het licht houden?
Spoor 3
Ambitie
We kijken vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie: wat speelt in onze omgeving, hoe doen we het als bedrijf en wat wordt onze strategische koers?
Spoor 4
Aan de slag
We betrekken alle collega’s en kijken naar de realisatiekracht van het team. Samen komen we tot daden en behandelen we thema's als leiderschap en gedrag.