Waar ben je naar op zoek?
Zoeken

Zo werken wij!

Spoor 1
Verkenning
We starten met een gezamenlijke diagnose waarin we de accenten voor het verdere traject vaststellen. Wie zijn jullie?
Spoor 2
Identiteit
We staan stil bij de 'Levenslijn' van jullie organisatie. Wat is hierover al bekend, wat willen we graag opnieuw tegen het licht houden?
Spoor 3
Ambitie
Met behulp van het Coherence Compass kijken we vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie: omgeving, strategie en bedrijf.
Spoor 4
Aan de slag
We betrekken alle collega’s en kijken naar de realisatiekracht van het team. Samen komen we tot daden en behandelen we leiderschap en gedrag.