Waar ben je naar op zoek?
Zoeken
Leiderschapsreis Persoonlijk Leiderschap

Gedrag in een organisatie veranderen is samen gas geven

gedrag in een organisatie

Ik druk alsmaar op het gaspedaal maar het voelt alsof mijn medewerkers op de koppeling drukken’ Hoe vaak horen wij managers en ondernemers niet verzuchten dat ze bij hun medewerkers graag meer initiatief en eigenaarschap zien. Het gedrag in een organisatie verandert niet. ‘Het komt allemaal op mij neer’ en ‘ikwil wel meer áán de zaak werken maar het komt er maar niet van’. Zo raakt het 1000-dagen doel op de plank liggen en blijft alles wat het was.

Ander gedrag in een organisatie vraagt ander leiderschap 

De meeste medewerkers -en zeker bij het MKB- willen heel graag hun beste beentje voorzetten. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat gedrag in een organisatie van medewerkers heel goed te sturen is, mits het gewenste gedrag zo precies mogelijk is benoemd met elkaar ze een positieve feedback krijgen als ze dit vertonen.

De gedrags-paradox

‘Eerst kon het enorm knetteren  maar nu is er meer rust en richting’ is een citaat van een ondernemer in de ICT, met 15 medewerkers na deelname aan de Business Versneller. De grootste verandering? Een nieuwe koers, een betere visie of een andere overlegstructuur? Niets van dat alles… hij heeft zijn eigen gedrag aangepast! En dat vroeg voor hem een grote sprong in bewustzijn waarmee hij voor zichzelf de zgn. gedragsparadox doorbroken heeft.

Het personeel moet hun gedrag veranderen, ik niet!

gedrag in een organisatieNamelijk, om de medewerker nieuw gedrag in en organisatie aan te leren, moet de ondernemer zelf ook nieuw gedrag aanleren. En niet in de zin van voorbeeldgedrag. Dat werkt heus wel in beperkte mate, maar de echte meters worden gemaakt door nieuw gedrag van de ondernemer, waarmee hij/zij bewust stuurt op het gedrag van zijn/haar medewerkers.

Sociaal, direct en positief belonen

Dat nieuwe gedrag in een organisatie waarmee gestuurd wordt op het gedrag van anderen bestaat grotendeels uit een duidelijke afstemming wat er aan gedrag gewenst is en alsmaar positieve feedback naar de medewerker als dit vertoond wordt. En dan graag zo snel mogelijk, op een wijze die de medewerker ook echt waardeert.

Voor een gemiddelde ondernemer geen natuurlijk gedrag in een organisatie…

gedrag in een organisatie

En daar hebben we de paradox te pakken. Want de meeste klanten van ons programma hebben een rood gedragsprofiel, wat gericht is op beslissen en presteren. Dat is absoluut lovenswaardig maar helpt niet altijd bij het gedrag zoals hierboven beschreven.

Doorbreek de paradox

Een van de uitgangspunten van Beter Koersen is: ‘Het bedrijf groeit zoveel als het blikveld van de ondernemer’. Dus als de ondernemer of manager gedrag in een organisatie wil veranderen, dan zal hij/zij ook stil moeten staan bij diens eigen gedrag.

Bewuster communiceren wat gewenst is aan gedrag, observeren wat er goed gaat en continu, individueel hieraan aandacht geven. En dat is niet waar de meeste ondernemers aan dachten toe ze ‘voor zichzelf’ begonnen. Maar wel meteen een mooie les hoe het voor medewerkers voelt om nieuw gedrag te ontwikkelen. Samen leren, maar ieder wel op een ander vlak!

Gedrag in een organisatie: de bakker en zijn team

Een van de deelnemers van de Business Versneller had een vuurrood gedragsprofiel. Hij nam het zelf een beetje voor kennisgeving aan, maar de conclusie werd breed binnen het team onderschreven wat uiteindelijk behoorlijk binnenkwam. Verandering in de sector blijft continu nodig en met zo’n grote club als de hunne ontbrak de versnelling. De groep liep zo hard als de ondernemer en deze kon niet overal tegelijk zijn. Inmiddels schakelt hij bewust in zijn gedrag en stimuleert vernieuwing overal in het bedrijf. Met als grootste trots de interne opleiding die het gezamenlijke winkelpersoneel inmiddels zelf heeft gemaakt, waarin precies is afgestemd welk gastvrij gedrag door hen wordt vertoond aan klanten in de winkel. En hoe ze elkaar hierin kunnen helpen.

Meld je aan voor de Koersflits!
Verzend