Waar ben je naar op zoek?
Zoeken
Teambuilding Werkgeluk Zelfsturing

Blog door ploeglid Joep Firet

Op de vraag of teamontwikkeling en zelfsturing wel bij jouw organisatie past draaien we de vraag om: hoe zelfstandig kán het team functioneren? Hoe kunnen de teamleden samen de maximale autonomie ervaren die past bij het werk en waar iedereen zich gelukkig bij voelt? We ontwikkelden 4 teamprofielen. In welke herken jij je organisatie en ga je ermee aan de slag?!

 

Met het hele team aan de slag!

Je wilt de communicatie met of tussen teamleden onderling verbeteren. Maar welk ideaalbeeld past nu het beste bij jullie team? Wat doen jullie als team goed en wat kan beter?

In deze tijden van zelfsturing, zelfsturende teams, zelforganiserende teams en regelteams noemen we de manager liever geen manager meer maar wat is hij of zij dan wel en wat verwachten jullie van elkaar?

Inzicht door vier Teamprofielen

Door bewust met teamontwikkeling aan de slag te gaan vind je antwoorden op vragen zoals: Hoe zelfstandig kan jouw team functioneren? Wanneer ervaren teamleden de maximale autonomie? Waar voelen medewerkers zich gelukkig bij in het werk? Dit begint met het ontdekken van het type team dat je nu bent:

  1. Vakteam
  2. Regelteam
  3. Zelforganiserend team
  4. Zelfsturend team

 

1. Vakteam

Alle ruimte voor het beoefenen van het vak

In een vakteam zijn de professionals zijn gericht op het beoefenen van het vak. Of het nu gaat om repeterend- of specialistisch werk, het uitoefenen van het vak vraagt van de teamleden vele vakinhoudelijke beslissingen waar alle ruimte voor is.

Vrijspelen neventaken
Vanuit de organisatie worden de teamleden zoveel mogelijk vrijgespeeld van neventaken. De optimale omstandigheden worden gecreëerd zodat ieder zich veilig voelt en zijn/haar werk kan doen. De Leiding en staf staan klaar om taken te verrichten die buiten het takenpakket van de teamleden vallen.

In een Vakteam zijn de professionals gericht op het beoefenen van het vak. Of het nu gaat om repeterend- of specialistisch werk, het uitoefenen van het vak vraagt van de teamleden vele vakinhoudelijke beslissingen waar alle ruimte voor is.

2. Regelteam

Samen de praktische zaken rond het team regelen

Binnen teams zijn er best wat praktische zaken die afgestemd moeten worden. Bijvoorbeeld: vervanging bij ziekte; het organiseren van werkoverleggen en het kiezen van relevante cursussen. In een regelteam wordt dit onderling afgestemd en geregeld. Dit verhoogt o.a. de intrinsieke motivatie en zorgt voor snelheid door de korte communicatielijntjes.

Dynamiek en communicatie
Door de gemeenschappelijke belangen die spelen bij het uitvoeren van de regeltaken komt er meer dynamiek in de onderlinge communicatie. Feedback komt op gang, al dan niet ondersteund door de leiding. De leiding blijft actief betrokken, voor het stellen van de kaders, om dilemma’s op te lossen of voor andere onverwachte situaties.

 

3. Zelforganiserend team

Verantwoordelijk voor doel en resultaat

De leiding verdwijnt naar de achtergrond bij een zelforganiserend team. Doelen en budget worden binnen het team samen vastgesteld en nagestreefd. Onverwachte zaken worden samen opgepakt.

Eigen winkeltje
Het team heeft haar eigen ‘winkeltje’, bestiert in het ‘hier-en-nu’ alles wat hiermee te maken heeft en voelt zich zakelijk verantwoordelijk. In de onderlinge communicatie stelt ieder zich kwetsbaar en leerbereid op. De leiding heeft vooral focus op de bredere organisatiecontext en ondersteunt team- en teamleden in hun functioneren en ontwikkeling.

 

4. Zelfsturend team

Anticiperen op krimp en groei

Een zelfsturend team anticipeert op krimp en groei. De context van ieder team is aan verandering onderhevig. Dat geeft frictie, het werkpakket neemt toe- of af. Er komen nieuwe producten of diensten bij, of deze vallen juist weg. Er wordt dan vaak pijn gevoeld. Het team voelt zich eigenaar en gaat hier zelf (pro-actief) mee aan de slag.

Eigen toekomst
Teams die in staat zijn om hun eigen toekomst zeker te stellen, en pijnlijke (lees strategische) beslissingen durven te nemen zijn zelfsturend. De bestuurlijke taak is in het team opgesloten. Dit betekent in de samenwerking dat eigenbelang ondergeschikt is aan het teambelang. Het team voelt zich voor 100% psychologisch eigenaar; leert en ontwikkelt zich continu en gaat (h)echte relaties aan binnen en buiten het eigen team.

Meer weten of sparren?

Wil je meer weten over het thema Teamontwikkeling of wil je hiermee verder aan de slag?

Neem contact met me op als je hierover wilt sparren! Positieve groet, Joep Firet

Meld je aan voor de Koersflits!
Verzend