Positiviteit beweegt!

Zelfsturing

Succesvol door wendbare teams

In deze tijdgeest volgen innovaties elkaar zo snel op dat er wordt gesproken over een ‘exponentieel tijdperk’. Organisaties kunnen alleen succesvol zijn als zij continu innoveren. Om dat voor elkaar te krijgen moeten iedereen bijgedragen, wat vraagt om sterke, intrinsieke motivatie bij medewerkers. Deze motivatie is ook nodig om hen voor langer aan het bedrijf te binden, wat ook niet (meer) vanzelfsprekend is.

Werkgeluk en autonomie

Succesvolle bedrijven stellen daarom in hun teamontwikkeling de medewerkers en hun werkgeluk centraal. Dat garandeert de innovatiekracht en het behouden van kennis. Werkgeluk is daarmee een keihard business-thema geworden. Een van de belangrijkste pijlers onder werkgeluk is autonomie. Zeker voor millennials geldt namelijk dat deze graag zelf beslissen, vragen stellen en willen snappen waarom ze de dingen doen die ze moeten doen. Dit betekent dat organisaties deze wens tot autonomie moeten faciliteren en bewust keuzes moeten maken over de wijze waarop ze het leiderschap inrichten.

Zelfsturing als verzamelterm voor autonomie

Vaak wordt daarom ‘zelfsturing’ geïntroduceerd. Een term die gekoppeld wordt aan zelfstandig werkende teams zonder leidinggevenden en waarbij de rollen verdeeld zijn.

Zelfsturing specialisten

Marcel Pennings

Marcel Pennings. Adviseur. "Ik ga ervan uit dat er al wordt samengewerkt, bekijk wat daarin goed gaat en bouwt dat verder uit. Je kan leren van wat er niet goed gaat maar je kan veel meer leren van wat al goed gaat!"

Mail Marcel
Daniëlla Corijn Beter Koersen

Daniëlla Corijn. Adviseur. "Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen en organisaties te laten schitteren! Mensen en organisaties in beweging brengen zodat de gewenste resultaten bereikt worden. Ik brengt de harde en zachte kant van een organisatie beter met elkaar in verbinding."

Mail Daniëlla
Stel een vraag
Zelfsturing Teamcoaching

Ontwikkeling langs twee dimensies

Zelfsturing is succesvol als deze bewust en met aandacht wordt geïntroduceerd, met zowel aandacht voor de rolverdeling binnen het team als aandacht voor de wijze waarop de teamleden onderling communiceren.

Op beide dimensie heeft het team ontwikkelstappen te maken zonder dat daar een ‘teamleider’ de regie over voer. Iets wat angstvallig wordt vermeden, want dan zou beeld en geluid niet gelijk lopen. Een reden waarom dit soort teams in hun ontwikkeling begeleid worden door teamcoaches vanuit een organisatieadvies bureaus als de onze.

Holacratie en Agile-teams

Gezien teams in hun ontwikkeling toch behoefte hebben aan een structuur waarlangs de rolverdeling tot stand komt, wordt vaak Holacratie toegepast. Deze term -een samensmelting van Holargy (organisch groeiende structuren) en ~cratie (vormen van besturing)- staat voor een precies ontworpen werkwijze om rollen te verdelen en overleg te voeren. In de praktijk wordt deze werkwijze niet letterlijk toegepast. Teams ‘shoppen’ uit de methodiek bruikbare inzichten en werkvormen, bijvoorbeeld het splitsen van het inhoudelijk- en het roloverleg en het omgaan met spanningen.

Teamontwikkeling
samenwerken

Agile teams

In het verlengde hiervan ligt de vorm Agile teams. Ook deze structuur biedt houvast tot samenwerking, onder andere door te omschrijven welke rollen een zelfsturend (project)team nodig heeft en hoe deze het beste verdeeld kunnen worden.

(H)echte relaties, eigenaarschap en lerend vermogen

Tegelijkertijd is de sociale dimensie een belangrijke succesfactor. De wijze waarop er binnen het team gecommuniceerd- en geleerd wordt en verantwoordelijkheid wordt genomen.

De wijze waarop de teamleden zich dit eigen maken laat zich niet sturen door een methodiek als Holacratie of Agile. Dit is een weg van samen vallen en opstaan, wat uithoudingsvermogen en vertrouwen van het bestuur vraagt.


Workshops

Alle workshops 6

Klantcases

Alle klantcases 6


Op de hoogte blijven, vragen of sparren?

 
 
>Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief
 

>Neem contact met ons op!
Beter Koersen Ploeg
×
Bert Koersem: lachend leiderschapstheater

Nieuwsbrief + kortingscode € 10,- Managementboek

Bert Koersem en het lachend leiderschap

Ook Positief Koersen met je organisatie? Laat je inspireren!

    ×

    Neem contact op