Waar ben je naar op zoek?
Zoeken
1000-dagenplan Business Coaching Businessplan Strategie

Aan de slag met het 1000-dagen doel van Baulds

2020 was voor Baulds (toen nog Gepro Electronics) niet alleen vanwege Corona een hectisch jaar, maar ook hun groei en klantprojecten namen een vlucht. Zeker nu ze terugkijken is het van grote waarde geweest dat ze hun strategische plannen goed met elkaar uitgelijnd hebben. Ze zijn binnenkort namelijk alweer toe aan haar eerste review op het strategisch kader. Dat hebben ze in het eerste kwartaal van 2020 aangescherpt, tijdens een aantal Baulds strategie sessies met Beter Koersen (voor Corona, dus vandaar <1,5 mtr).

1. Wat was de vraag?

In een aantal dagdelen hebben ze op een gestructureerde wijze en met veel energie gewerkt aan hun identiteit (eerste dagdeel) en aan hun strategische projecten (tweede dagdeel). Een en ander hebben ze gedaan aan de hand van het gedachtengoed van House of Coherence en onder de begeleiding van Joep Firet van Beter Koersen organisatie ontwikkelaars. Hieronder geven we een korte uiteenzetting van wat we besproken hebben, zodat je een indruk krijgt van de koers van Baulds.

Wat is Internet of Things (IoT)?
Dit is een brede omschrijving van alle technologie die ingezet wordt om
objecten of apparatuur te laten communiceren met elkaar- en internet.
Met als doel om deze beter te laten functioneren of op afstand aan te sturen.

2. De doelstelling: Onze Why: Your product smarter.

We zijn van start gegaan met de fundamentele vraag: wat is in de kern het bestaansrecht van Baulds? Op welke wijze brengen zij hun klanten in een betere positie? Baulds levert toe aan bedrijven die zelf eindproducten ontwerpen en fabriceren. In het begin van ons gesprek bedachten zij als missie: ‘Wij ontwerpen elektronica voor apparaatbouwers’, maar dat voelde wel heel algemeen; dat deed niet recht aan onze unieke aanpak en kennis op het gebied van Internet Of Things (IoT). Het blijkt telkens dat de IoT producten en diensten van Gepro er toe bijdragen dat deze producten slimmer en efficiënter functioneren. Dus toen was de Why snel gevonden: ‘Baulds zet IoT technologie in zodat onze klanten unieke producten en diensten kunnen leveren’. Waar ze voor staan is kort en krachtig verwoord in hun missie: Your product Smarter!

3. Wat is de unieke aanpak? De HOW in de Baulds strategie?

Baulds heeft inmiddels veel andere bedrijven zien opkomen in de IoT markt. Dat juichen ze toe, want daarmee ontstaat er acceptatie en brede toepassing van IoT. Wat maakt Baulds dan zo uniek? Nou, daar hoefden we niet lang over te spreken met elkaar. Want het blijkt dat Baulds een unieke marktpositie inneemt. Opdrachtgevers zitten vaak te springen om een partner die hun een totaaloplossing biedt op het gebied van IoT. En omdat de toepassingen zich gaandeweg de ontwikkeling aandienen, zijn korte ontwikkeltijden en samenwerking belangrijke en unieke eigenschappen.

Robuuste systemen
Er is nog een heel ander uniek aspect aan hun aanpak. Want zij weten als geen ander hoe veiligheids-kritisch IoT kan zijn voor apparatuur. Zo worden hun toepassingen bijvoorbeeld al jaren toegepast in mini-kranen op basis van de CANbus die veiligheidskritisch zijn. Dag in dag uit, en veilig. Dat kenmerkt een ander aspect van hun unieke aanpak: ze maken robuuste systemen, volgens een professionele ontwikkel aanpak.

Er voor gaan
Het waren energieke bijeenkomsten. Citaat directeur Baulds:”Onder andere door de afwisselende werkvormen van Joep Firet”. Met behulp van foto’s hebben we het gesprek gevoerd over kernwaarden, wat vanuit de visie nog maar een klein stapje was. ‘Er voor gaan’ werd een hele treffende beschrijving gevonden, wat een paraplu is voor: commitment, gedreven en betrokken op het geheel. Daarnaast zitten integriteit en plezier diep in hun bedrijfswaarden en is een wezenlijk onderdeel van de Baulds strategie.

Bekende naam in de IoT markt
In de sessies hebben we gericht gesproken over hun:‘Duizend Dagen Doel’; waar willen ze over -pak ‘m beet- drie jaar staan? We hebben veel details besproken en voorzien een beheerste groei. En na 1000-dagen wil Baulds graag een bekende naam zijn in de IoT markt, niet alleen bij klanten maar ook bij professionals die bij hen kunnen komen werken. Daarbij zoeken ze partners (in 2020 bijv met Sim Services en IoT academy), maar willen ze ook een stabiele club zijn met de processen op orde. De ambitie in de Gepro strategie om volgens ISO9001 te gaan werken en gecertificeerd te gaan worden. Dit willen ze realiseren door çontinious improvement aanpak. Concreet de verbetering benoemen en realiseren!

Strategische projecten in Baulds strategie
Tijdens een andere sessie hebben we samen gericht gesproken over de portfolio van producten en diensten van Baulds; welke keuzes ze daarin te maken hebben. Joep Firet: “Pas als een strategische keuze pijn doet, is deze pas echt strategisch”. Want niet alle producten dragen bij aan het 1000-dagen doel en daar heeft Baulds keuzes in te maken. Daarnaast hebben we een overzicht gemaakt van alle strategische projecten die nodig zijn om ons 1000-dagendoel te halen. En dat niet alleen op zakelijk vlak maar nadrukkelijk hebben we ook gekeken wat hen te doen staat op het gebied van samenwerking, persoonlijk leiderschap en gedrag; het zgn. sociale systeem.

Baulds realiseert zich terdege dat ze zich als bedrijf op verschillende lijnen moeten blijven ontwikkelen! Om hen hierop scherp te houden hebben ze al dit soort thema’s in een zogenaamd ‘rugby-bal’ schema samengevat en in volgorde van prioriteit geplaatst.

4. Het resultaat: Aan de slag met strategische projecten

Ieder van de strategische projecten die Baulds als eerste beet wil pakken hebben we samen uitgewerkt in een overzichtelijk Strategie Realisatie Plan. Dat is een snelle methode voor ons om met elkaar te bepalen HOE ze deze projecten aan gaan pakken. Deze plannen stellen ze regelmatig bij en samen monitoren ze de status. Zo houden ze focus en voorkomen dat ze alleen maar bezig zijn met operationele zaken.

Strategie=executie

Opvolgend organiseerde Baulds een interne business-review waarin ze met elkaar stilstaan bij hun plannen, en de realisatie daarvan. Wat overigens aardig op koers ligt. Hierin is een aanpak gekozen om elk kwartaal een kwartaalplan te maken met daarin concrete acties die de Baulds strategie zichtbaar en meetbaar te realiseren. Want zonder een actieplan is een strategie waardeloos (citaat uit het boek strategie = executie van Jacques Pijl).

Herkenbaar of een andere case? Bekijk onze specialisaties of neem contact op met Joep Firet voor de mogelijkheden.

Meld je aan voor de Koersflits!
Verzend