Waar ben je naar op zoek?
Zoeken
Kernwaarden Teambuilding Werkgeluk

Koppelen persoonlijke waarden aan de kernwaarden van de organisatie

Het koppelen van persoonlijke kernwaarden aan de kernwaarden van de organisatie is een krachtige manier om de betrokkenheid en het enthousiasme van werknemers te vergroten. Door te begrijpen hoe hun persoonlijke waarden passen bij de kernwaarden van de organisatie, voelen collega’s zich meer verbonden met de organisatie waarvoor ze werken.

Teambuilding door kernwaarden centraal te stellen werkt heel krachtig! Hoe doe je dat? In deze klantcasus kun je lezen hoe dat bij een groot team gegaan is.

Meer saamhorigheid in het team

Via de website werden we benaderd voor een tweedaagse met een groot team van professionals, van ca. 45 medewerkers.  Door  Corona was thuiswerken nog meer de norm geworden en veel nieuwe collega’s hadden hierdoor nog weinig persoonlijke contacten opgebouwd. De vraag was dan ook: Hoe kunnen we binnen ons grote team, waarbij iedereen zelfstandig werkt, meer saamhorigheid krijgen?

Zo pakken we dat aan

Ons voorstel was om te werken aan teambuilding door kernwaarden centraal te stellen. Want zo sluiten we maximaal aan bij het werk- en denkniveau van de collega’s. Tijdens de teambuilding hebben we een aantal logische stappen doorlopen waarin we persoonlijke waarden koppelden aan de kernwaarden van de organisatie, om te eindigden in een persoonlijk inspiratieplan.

Verkennen persoonlijke waarden

We zijn de dag begonnen om de persoonlijke waarden te verkennen. Dat hebben we gedaan door levensverhalen te delen. Wat is ieders biografie en wat voor persoonlijke waarden zijn daar uit voort gekomen? Wat zijn jouw persoonlijke dromen, visie op het leven en de samenleving? Dit leidde tot hele mooie gesprekken in kleine groepjes, op de binnenplaats van het voormalige klooster. Er kwamen allerlei zaken naar voren, zoals interesses, hobby’s, vrijwilligerswerk, dromen en doelen.

Zonder dat het zwevend werd zijn er in kleine groepjes veel gemeenschappelijke punten gevonden in het persoonlijke leven, zodat er een beter begrip ontstaan van elkaars doelen en waarden.

We hebben ter inspiratie voor het opschrijven van persoonlijke waarden een overzicht verstrekt van het waardemodel van Schwartz, die wereldwijd voor persoonlijke waarden een diepgaand onderzoek heeft gedaan waaruit blijkt dat persoonlijke waarden te rubriceren zijn in 10 categorieën. Door dit overzicht kreeg ieder woorden aangereikt om gericht na te denken over zijn/haar eigen persoonlijke waarden.

Betekenis aan kernwaarden organisatie

In een volgende stap hebben we het perspectief van de organisatie ingebracht; wat is de missie van de organisatie, wat is ons unieke onderscheid en kernwaarden? Op deze wijze hebben we benadrukt dat veel al binnen de organisatie is vastgelegd en uitgangspunten zijn. Een apart tijdsblok hebben we besteed aan de rollen die we als team voor de rest van de organisatie vervullen. De laatste ontwikkelingen hierin zijn gedeeld en besproken in welke mate de betekenis van de kernwaarden van de organisatie is geworden. Door dit tijdsblok van het programma wordt het zakelijke belang van de teambuilding centraal gesteld.

Teambuilding door kernwaarden met persoonlijke waarden te vergelijken

In de middag hebben we de focus weer op het persoonlijke perspectief gelegd. Weer in andere groepjes dan de ochtend heeft ieder diens persoonlijke waarden vergeleken met de kernwaarden van de organisatie: wat zijn de overeenkomsten? Bijvoorbeeld, de kernwaarde  “vernieuwend”: wat is de persoonlijke waarde die jij daar als medewerker aan geeft?

Door deze analyse hebben we iedere collega uitgedaagd om zijn/haar werk te spiegelen aan het persoonlijke perspectief. Gesprekken in duo’s leverde veel nieuwe inzichten op, het bleek dat veel collega’s maar weinig zo’n onderzoekje voor zichzelf doen.

Met een speelse werkvorm hebben we in grotere groepen gekeken in welke mate de kernwaarden van de organisatie zijn afgedekt door alle persoonlijke waarden van de (vele) medewerkers. Hieruit bleek dat dit gelukkig ruimschoots het geval was! Door de analyse ontstond er een gemeenschappelijk beeld van de gezamenlijke kracht, de teambuilding door kernwaarden werd op deze wijze ook cognitief onderbouwd.

Persoonlijk eigenaarschap

We hebben gedurende de dag een invulblad gebruikt waarin de persoonlijke waarden, talenten en ambities eenvoudig uitgewerkt kunnen worden. Dit leidde voor iedere collega tot een helder overzicht van het persoonlijk waardesysteem.

Door dit invulblad ontstond voor ieder een uitgangspunt om na te denken over de persoonlijke ontwikkeling, de loopbaan en de koppeling naar de organisatie. Daarmee was de cirkel van de dag rond, die begonnen was met de persoonlijke verleden, en eindigde met de persoonlijke plannen voor de toekomst. De teambuilding door kernwaarden eindigde zo met een persoonlijk commitment naar het team.

Energieke afsluiting

Al met al was dit een effectieve teambuilding die heeft geholpen om de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de collega’s te bevorderen en de betrokkenheid bij de organisatie te vergroten. Hierdoor is er meer gezamenlijke cultuur en identiteit ontstaan, wat bijdraagt aan de productiviteit en het werkgeluk binnen het team. Als je meer wil lezen over kernwaarden, kijk dan bij onze workshops of de Koersflits!

Meld je aan voor de Koersflits!
Verzend