Waar ben je naar op zoek?
Zoeken

15. Hoe concreter hoe beter

Het concreet maken van gedrag is een eerste belangrijke stap in gedragsbeïnvloeding. Onze ervaring is dat deze stap vaak wordt overgeslagen. Het gevaar is dat je blijft hangen in radiobegrippen (zoals ‘klantgericht’ of ‘pro-actief’) waardoor iedereen er net wat anders onder verstaat. En zich er vervolgens aan kan onttrekken. De kunst is om met elkaar precies te benoemen wat wij in de praktijk willen zien en ervaren. Wat actief is en zichtbaar is op persoonsniveau. Wat bij wijze van spreken met een camera opgenomen kan worden en het aantal keren dat dit voorkomt geteld kan worden. Bij het benoemen van gedrag hanteren wij vaak de ‘dodemanstest’. Als het benoemde gedrag door een dode man gedaan kan worden, is het onvoldoende hanteerbaar voor gedragsbeïnvloeding (voorbeelden die de dodemanstest niet halen zijn ‘liggen’ ‘zitten’ ‘klantgerichte houding’). Dit is een belangrijke stap in het doorlopen van het Prestatie Verbeterplan. Hiervoor verwijzen wij naar http://www.adriba.vu.nl