Waar ben je naar op zoek?
Zoeken

2. De omgeving bepaalt

Het gedrag van mensen wordt beïnvloed door de omgeving waarin ze werken. Zo blijkt uit onderzoek dat een rommelige werkomgeving leidt tot het minder strak nakomen van afspraken. De werkomgeving bestaat uit een aantal verschillende factoren; de organisatiestructuur, het leiderschap, werkafspraken, procedures en de fysieke werkplek. Al deze factoren beïnvloeden het gedrag van medewerkers (‘responsgedrag’); medewerkers vertonen op de werkplek het gedrag waarvan ze denken dat het aan ze gevraagd wordt. Mensen zijn zich hier maar beperkt bewust van, want gedrag van mensen is slechts zeer beperkt bewust gekozen. Voor het grootste gedeelte wordt gedrag onbewust gestuurd door externe prikkels (Ben Tiggelaar beweert zelfs 95%). Het gevolg van sterke omgevingsfactoren is dat het vertoonde gedrag grote verschillen vertoont met het natuurlijke basisgedrag. Dit kan spanning oproepen voor zowel de medewerker als de omgeving. Ook zal hierdoor de medewerk(st)er niet in zijn/haar kracht zitten. In teams waar de prestatie voor een groot deel wordt bepaald door gedrag ontkomt u er dus niet aan om ook te kijken naar deze externe factoren.