Waar ben je naar op zoek?
Zoeken

19. Niet denken maar zeggen

Mits bepaalde regels in acht worden genomen is feedback het meest krachtige instrument om het gedrag van collega’s positief te beïnvloeden. Door met de ander te delen wat je ziet en ervaart geef je de ander de kans om bewuste keuzes in gedrag te maken. Je zou kunnen zeggen: ‘ieder heeft recht op feedback’. Als je het lastig vind om jouw feedback direct onder woorden te brengen, dan kan je dat inleiden door de ander eerst te vragen of hij/zij het OK vindt dat je iets terugkoppelt dat je is opgevallen. Ervaren leidinggevenden organiseren hun eigen feedback door daar geregeld naar te vragen; ‘heb je nog een tip voor mij?’. Dit voorbeeld leidt ertoe dat het naar elkaar terugkoppelen van gedrag (zowel positief als negatief) gemeengoed wordt. Succesvolle, lachende leiders stellen na overleg regelmatig de vraag: ‘wat gaat goed, wat kan beter?’