DOORBREKEN SYSTEEMGEDRAG

Doelstelling

In een grote vestiging met 450 collega’s kan de samenwerking beter. Er is eilandvorming en de communicatie binnen- en tussen de teams verloopt stroef. Om tot meer werkplezier en prestatieverbetering te komen richten we ons op het systeemgedrag binnen de groep van teammanagers.

Systeemgedrag

Hierdoor werd het bewustzijn over hun eigen teamgedrag vergroot. Samen met oefeningen op het gebied van ervaringsleren waren zij vervolgens zelf in staat om als leidinggevende gedragsinterventies in hun eigen team uit te voeren. Bij de gedragsinterventie hebben wij gebruikgemaakt van het Operational Behaviour Management (OBM) van de ADRIBA/ Vrije Universiteit Amsterdam.

Resultaat

  • Gedragsanalyse van het ongewenste gedrag. Er was sprake van systeemgedrag waarmee de intro- en extraverte mensen elkaar klem zetten en de teamontwikkeling stagneerde.
  • Het gewenste gedrag is met elkaar zo precies mogelijk benoemd. Door onderlinge, sociale beloning is in korte tijd het gewenste gedrag ontwikkeld.
  • De teammanagers hebben deze aanpak doorvertaald naar hun eigen teams. Zij hebben met eigen leiderschap, en gesterkt door de nieuwe kennis over OBM, gedragsinterventies gerealiseerd.
  • De prestatie en het plezier van de afdeling is door deze interventie substantieel verhoogd.

Herkenbaar of een andere case? bekijk onze specialisaties of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.