Samensmelting teams

De samenwerking binnen een nieuwe afdeling moet verbeteren, de rolverdeling voor medewerkers moet opnieuw en helder worden neergezet. Concrete adviesvraag: we willen een versoepeling in samenwerking (en prestatie) binnen de nieuw gevormde afdeling, samengesteld uit drie oude teams. De communicatie tussen de teams verloopt nu erg stroef.

Doelstelling

Het doel is om een nieuw gevormde afdeling, samengesteld uit drie oude teams, soepel te laten samenwerken. De communicatie tussen de voormalige teams verloopt, door allerlei redenen uit het verleden, stroef. Door de nieuwe afdeling te vormen, en daarmee de oorspronkelijke teams op te heffen, wil de directie deze communicatie (en de prestatie) verbeteren.

Aanpak

In het project stond voornamelijk het principe centraal dat de wijsheid in de groep zit en dat verbetering in gedrag en communicatie alleen tot stand komt als dit vanuit de diepste motivatie plaatsvindt.

Er zijn drie afdelingsbijeenkomsten gepland met daar tussen kleinere bijeenkomsten. Het programma werd vormgegeven door een ontwerpteam, waarbij er aandacht was voor drie ontwikkellijnen, gericht op het bewustzijn, de vormgeving resp. het leren in de praktijk.

Gedragskompas

De bijeenkomsten stonden allen in het teken van de onderstroom (niet uitgesproken gedachten, roddels en aannames), en om deze boven tafel te krijgen. Waarbij er extra aandacht is voor collega’s die ‘tegen’ zijn en met hun tegenstem vaak juist een waardevolle inbreng hebben (maar vaak daarin miskend worden). Diverse stappen zijn met elkaar gemaakt; zo zijn er gedragsanalyses gemaakt, zijn de heldenverhalen uitgewisseld, is er een gedragskompas opgesteld. En uiteindelijk is de ballast uit het verleden symbolisch verbrand.

 

Gedragskompas

 

Resultaat

  • Ondanks de reflex van ieder om het over de inhoud te hebben, ging alle energie toch uit naar de samenwerking
  • Er is ruimte gekomen voor nieuwe samenwerking.
  • In de werkgroepen zijn de inhoudelijke thema’s direct uitgewerkt.
  • Meer structuur in samenwerking
  • Rolverdeling is duidelijker

Herkenbaar of een andere case? bekijk onze specialisatie Zelfsturing of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.