Samensmelting teams

Er kunnen diverse reden zijn om naar teamontwikkeling te willen kijken. Het kan zijn dat de samenwerking binnen een nieuwe afdeling beter kan, de rolverdeling voor medewerkers opnieuw en helderder kan worden neergezet of de communicatie tussen teams te stroef verloopt. Een concrete adviesvraag die wij vaak krijgen: “We willen een versoepeling in samenwerking (en prestatie) binnen onze afdeling? ” Kunnen jullie dit begeleiden?

Doelstelling formuleren

Voorbeeld: het doel is om een nieuw gevormde afdeling, samengesteld uit bijvoorbeeld twee of drie oude teams, soepel te laten samenwerken. De communicatie tussen de voormalige teams verloopt bijvoorbeeld, door allerlei redenen uit het verleden, stroef. Door de nieuwe afdeling te vormen, en daarmee de oorspronkelijke teams op te heffen, wil de directie deze communicatie (en de prestatie) verbeteren (=doelstelling).

Onze aanpak

In dit project staat voornamelijk het principe centraal dat de wijsheid in de groep zit en dat verbetering in gedrag en communicatie alleen tot stand komt als dit vanuit de diepste motivatie plaatsvindt.

We plannen drie afdelingsbijeenkomsten met daar tussen kleinere bijeenkomsten. Het programma wordt vormgegeven door een ontwerpteam, waarbij er aandacht is voor drie ontwikkellijnen die gericht zijn op 1. het bewustzijn, 2. de vormgeving en 3. het leren in de praktijk.

Gedragskompas

De bijeenkomsten staan in het teken van de onderstroom (niet uitgesproken gedachten, roddels en aannames). Deze willen we boven tafel krijgen! Hierbij is er extra aandacht voor collega’s die ‘tegen’ zijn en met hun tegenstem vaak juist een waardevolle inbreng hebben (maar vaak daarin miskend worden). Er worden diverse stappen met elkaar gemaakt; er worden gedragsanalyses gemaakt, heldenverhalen uitgewisseld, en er wordt een gedragskompas opgesteld. Op het einde wordt de ballast uit het verleden symbolisch en met elkaar ‘verbrand’.

 

gedragskompas

 

Resultaat

  • Ondanks de reflex van ieder om het over de inhoud te hebben, gaat alle energie toch uit naar de samenwerking
  • Er komt ruimte gekomen voor nieuwe samenwerking.
  • In de werkgroepen worden de inhoudelijke thema’s direct uitgewerkt.
  • Er komt meer structuur in samenwerking
  • De rolverdeling is duidelijker

Herkenbaar of een andere case? bekijk onze specialisatie Zelfsturing of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.